Ana Anufrijev, Digitalna (R)evolucija u bankarstvu, Naučni skup „Uticaj digitalizacije na poslovni sektor“ str. 23-31. COBISS – SR –IB 502451129.Visoka škola modernog biznisa, Beograd, 2021. God

Autori Ana Anufrijev
Tip publikacije M33
Polje publikacije Društveno-humanističko
Godina 2021
DOI
Časopis Naučni skup „Uticaj digitalizacije na poslovni sektor“ str. 23-31. COBISS – SR –IB 502451129.Visoka škola modernog biznisa, Beograd, 2021. God
Volumen
Broj
Strana od
Strana do
URL