Konferencije 2020

Konferencija 2020

Univerzitet “Union – Nikola Tesla” je suorganizator Međunarodnog naučni skupa: „Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji ostvarivanja strateških ciljeva Republike Srbije u okviru dunavskog regiona – Nauka i praksa u službi agrara“, 2020. godine.

Detaljnije informacije možete videti na  LINKU.