Upis 2024

Prijemni ispit

Samo kandidati za upis na studijske programe OAS Građevinarstvo i OAS Arhitektura i urbanizam polažu prijemni ispit koji će biti održani u prostorijama Univerziteta, u ul.Cara Dušana br 62-64.

Fakultet za graditeljski menadžment smer – Arhitektura i urbanizam
Test opšte kulture i obrazovanja, sa elementima logičkog zaključivanja i opažanja

Fakultet za graditeljski menadžment smer -Građevinarstvo
Test iz matematike
Zbirka zadataka iz matematike za pripremu prijemnog ispita na građevinarstvu

Fakultet za ekonomiju i finansije
Test opšte kulture

Fakultet za međunarodnu politiku i bezbednost
Test opšte kulture

Fakultet za preduzetnički biznis i menadžment nekretnina
Test opšte kulture

Fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine
Test iz biologije i hemije

Fakultet za informatiku i računarstvo
Test opšte kulture

Ukoliko se za upis prijavi veći broj kandidata od broja raspoloživih mesta, napraviće se rang lista najboljih kandidata do broja raspoloživih mesta.

Univerzitet sačinjava rang listu prijavljenih kandidata za upis na studije prvog stepena na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju u četvorogodišnjem trajanju i na maturskim ispitima, rezultata ispita za proveru posebnih sklonosti i sposobnosti.

Cenovnik

Dok drugi podižu cene, mi rastemo uz znanje. Cene školarina na Univerzitetu „Union-Nikola Tesla“ ostaće nepromenjene tokom naredne školske godine! Uz povoljne uslove, pružamo vam kvalitetan studijski program, savremene metode u nastavi kroz koju će vas voditi naš stručni kadar.

Cene studiranja po godini studija za školsku 2024/2025 godinu prikazane su u tabeli:

Program Osnovne akademske studije Master akademske studije
Fakultet za graditeljski menadžment smer – Arhitektura 3000 € 3000 €
Fakultet za graditeljski menadžment smer – Građevinarstvo 2400 € 2400 €
Fakultet za ekonomiju i finansije 1000 € 1500 €
Fakultet za međunarodnu politiku i bezbednost 1500 € 2000 €
Fakultet za preduzetnički biznis i menadžment nekretnina 1000 € 1500 €
Fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine 1500 €
(1. godina besplatna)
2000 €
Fakultet za informatiku i računarstvo 1500 €
(1. godina besplatna)
2000 €
Program Osnovne akademske studije
Fakultet za graditeljski menadžment smer – Arhitektura 3000 €
Fakultet za graditeljski menadžment smer – Građevinarstvo 2400 €
Fakultet za ekonomiju i finansije 1000 €
Fakultet za međunarodnu politiku i bezbednost 1500 €
Fakultet za preduzetnički biznis i menadžment nekretnina 1000 €
Fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine (1. godina besplatna) 1500 €
Fakultet za informatiku i računarstvo (1. godina besplatna) 1500 €
Program Master akademske studije
Fakultet za graditeljski menadžment smer – Arhitektura 3000 €
Fakultet za graditeljski menadžment smer – Građevinarstvo 2400 €
Fakultet za ekonomiju i finansije 1500 €
Fakultet za međunarodnu politiku i bezbednost 2000 €
Fakultet za preduzetnički biznis i menadžment nekretnina 1500 €
Fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine 2000 €
Fakultet za informatiku i računarstvo 2000 €

 Informacija za strane državljane zainteresovane za upis

Strani državljanin može da se upiše na studijski program pod istim uslovima kao i naš državljanin, ako se prizna stečena strana školska odnosno visokoškolska isprava u skladu sa Zakonom i opštim aktom Univerziteta. Strani državljanin može da se upiše na studijski program ako pruži dokaz o poznavanju srpskog jezika (osim za državljane iz bivših republika SFRJ) u skladu sa Statutom Univerziteta.

Strani državljanin može uslovno da se upiše na studijski program u slučaju kada postupak za priznavanje strane školske, odnosno visokoškolske isprave nije završen pre roka za podnošenje prijave za upis i to uz potvrdu da je postupak priznavanja započet. Ukoliko zahtev za priznavanje bude odbijen ili ako priznavanje strane školske odnosno visokoškolske isprave ne daje pravo na upis studijskog programa na koji se lice prijavilo, upis će biti poništene u skladu sa Zakonom i opštim aktom Univerziteta.

Školarina se može platiti u 4 jednake godišnje rate (po srednjem kursu NBS na dan uplate) na tekući račun Univerziteta.

Uplatnicu za Banku Intesu možete pronaći OVDE.
Uplatnicu za Komercijalnu banku možete pronaći OVDE.

 

Zašto Univerzitet Union Nikola Tesla? Uzimajući u obzir važnost visokog obrazovanja kao temelja zasnovanog na znanju, ekonomskom i kulturnom razvoju društva, kao i unapređenju ljudskih prava i sloboda, Univerzitet ‘Union-Nikola Tesla’ posvećen je pružanju najviših akademskih standarda i pružanju obrazovanja koje zadovoljava društvene potrebe i ciljeve nacionalnog razvoja.

Zašto Univerzitet Union Nikola Tesla?

Uzimajući u obzir važnost visokog obrazovanja kao temelja zasnovanog na znanju, ekonomskom i kulturnom razvoju društva, kao i unapređenju ljudskih prava i sloboda, Univerzitet ‘Union-Nikola Tesla’ posvećen je pružanju najviših akademskih standarda i pružanju obrazovanja koje zadovoljava društvene potrebe i ciljeve nacionalnog razvoja.

Fakulteti Univerziteta Union Nikola Tesla
0
Fakulteta
Projekata Univerziteta Union Nikola Tesla
0 +
Projekata
Studijski programi Univerziteta Union Nikola Tesla
0
Studijska programa
Pridruzenih clanica Univerziteta Union Nikola Tesla
0
Pridruženih članica Univerziteta
Aktivnih studenata Univerziteta Union Nikola Tesla
0 +
Aktivnih studenata
Strateska partnerstva Univerziteta Union Nikola Tesla
0 +
Strateških partnerstava

Prednosti Univerziteta Union Nikola Tesla

Inovativni studijski programi

Ponuda multidisciplinarnih studijskih programa prilagođenih potrebama modernog tržišta rada.

Inovativni studijski programi - Ponuda multidisciplinarnih studijskih programa prilagođenih potrebama modernog tržišta rada.

Međunarodna saradnja

Aktivna saradnja sa univerzitetima i institucijama širom sveta omogućava studentima pristup globalnim znanjima i praksama.

Međunarodna saradnja​ - Aktivna saradnja sa univerzitetima i institucijama širom sveta omogućava studentima pristup globalnim znanjima i praksama.

Fokus na kvalitet​

Posvećenost visokim akademskim standardima i kontinuirano unapređenje kvaliteta obrazovanja.

Fokus na kvalitet