Akreditacije

Комисија за акредитацију и проверу квалитета

Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta

Univerzitet Union Nikola Tesla je priznata visokoobrazovna institucija koja je dobila akreditaciju od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta. Ova institucija je svoj status akreditovane ustanove potvrdila odlukom KAPK-a iz 2020. godine.

Odbor za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija

Univerzitet Union Nikola Tesla u Beogradu, kao privatna institucija, akreditovan je za društvene, prirodno-matematičke, tehničko-tehnološke nauke i grane poput ekonomije, menadžmenta, nauka o bezbednosti, političkih i kompjuterskih nauka, zaštite životne sredine, građevinarstva i arhitekture za naučnoistraživački rad, po odluci Odbora za akreditaciju.