Osnovne akademske studije

Informatika

Osnovne akademske studije

Fakultet:

Fakultet za informatiku i računarstvo

Naučna, stručna ili umetnička oblast:

Računarske nauke

Osnovne akademske studije (I stepena) na Fakultetu za informatiku i računarstvo, Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ u Beogradu imaju 240 ESPB bodova. Na studijski program osnovnih akademskih studija može se upisati lice koje je završilo srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i položilo prijemni ispit iz informatike i opšte informisanosti.

Osnovne akademske studije se odvijaju tokom osam semestara (četiri godine). Studijski program osnovnih akademskih studija je skup obaveznih i izbornih predmeta sa okvirnim sadržajem: akademsko-opšteobrazovni predmeti (13,70%), teorijsko-metodološki predmeti (19,86%) naučno-stručni predmeti (35,96%) i stručno-aplikativni predmeti (30,48%), čijim se savladavanjem obezbeđuju neophodna znanja i veštine diplomiranog informatičara.

Studijski program OAS Informatika je definisan u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju republike Srbije i Bolonjskom deklaracijom i koncipiran tako da pruži adekvatnu osnovu za budući rad u oblasti informatike. Studijski program OAS Informatika razvija kod studenata kompetencije poput veština i metoda istraživanja iz oblasti informatike, prilagođavanja procesa istraživanja uz neophodan stepen akademskog integriteta, sposobnosti objavljivanja istraživačkih radova na nacionalnom i međunarodnom nivou, kritičke analize, procene i sinteze novih i složenih ideja, kao i promovisanja takvih ideja u cilju napretka poslovanja i društva u celini. Uz takve kompetencije, studenti su osposobljeni da samostalno rešavaju praktične i teorijske probleme, kao i da se uključe u međunarodne start-up i naučne projekte koji se odnose na razvoj novih IT rešenja u oblasti informatike.

Student koji završi osnovne akademske studije iz informatike osposobljen je za projektovanje, razvoj, i primenu savremenih softverskih sistema. Poseban naglasak je na usvajanju generičkih znanja iz projektovanja fizičke arhitekture, sistemske programske podrške, međuračunarskih komunikacija i arhitektura i algoritama, a zatim, na osposobljavanje studenata za projektovanje i razvoj namenskih računarskih struktura i razvoj platformi i sistema za rad u realnom vremenu.

Osnovne akademske studije Informatika traju četiri godine, tj. osam semestara. Bodovna vrednost osnovnih studija je 240 ESPB bodova (60 po studijskoj godini, 30 po semestru). Ima ukupno 39 predmeta od toga je 25 obaveznih predmeta i 14 izbornih (7 izborna bloka). Svaki od izbornog bloka sadrži dva predmeta. Na prvoj godini studija izučava se 8 nastavnih predmeta, od kojih je 7 obaveznih i 1 izborni (od 2 bira se 1). Na drugoj godini se izučava 8 nastavnih predmeta,  od kojih je 6 obaveznih a 2 izborna predmeta (od 4 bira se 2). Na trećoj godini se izučava 8 nastavnih predmeta, od kojih je 6 obaveznih, a 2 izborna predmeta (od 4 bira se 2). Na četvrtoj godini se izučavaju 10 predmeta i to: 6 obaveznih i 2 izborna predmeta student bira od ponuđenih 4, stručna praksa i završni rad. Predmeti su raspoređeni ravnomerno po semestrima. Stručna praksa traje 90 časova, a završni rad donosi 10 ESPB.

Student završava studije izradom diplomskog – master rada koji se sastoji od studijskog istraživačkog rada, teorijsko-metodološke pripreme neophodne za produbljeno razumevanje oblasti iz koje se završni – master rad radi i izrade samog rada.