Doktorske akademske studije

Ekonomija

primer

Doktorske akademske studije

Fakultet:

Fakultet za ekonomiju i finansije

Naučna, stručna ili umetnička oblast:

Ekonomske nauke

Doktorski studijski program Ekonomija  (DAS Ekonomija)  je završetak vertikale ekonomskog obrazovanja. Program je kreiran po ugledu na relevantne programe doktorskih studija u Evropi. DAS Ekonomija  ima za cilj da obrazuje kadrove za samostalan istraživački rad, omogućava doktorandima nadgradnju ranije stečenog znanja i ovladavanje metodologijom naučno istraživačkog rada iz oblasti za koju se opredele kroz predmete i temu doktorske disertacije.

Naučno-istraživački i tehnološki razvoj države je povezan sa istraživačkim delatnostima u javnom i privatnom sektoru. DAS Ekonomija  razvija njihovu međuzavisnost koja predstavlja jedan od preduslova propulzivnog razvoja privrede. Nacionalni strateški razvojni prioriteti trebaju da se baziraju na kompetitivnim naučnim istraživanjima i stvaranju uslova za razvoj društva zasnovanog na znanju, što zahteva kompleksnu povezanost profesionalnih znanja sa savremenim naučnim saznanjima.

DAS Ekonomija  obuhvata napredna znanja ekonomije,  pojedinih ekonomskih područja, privrednih sektora i grupacija, kao i napredne kvantitativno-statističke metode, što će zajedno omogućiti primenu metodologije ekonomske i poduzetničke misli u kompleksnoj analizi savremenih problema u privredi i društvu i pronalaženju inovativnih rešenja za njihovo prevazilaženje.