Osnovne akademske studije

Građevinarstvo

Arhitektura i urbanizam

primer

Osnovne akademske studije

Fakultet:

Fakultet za graditeljski menadžment

Naučna, stručna ili umetnička oblast:

Građevinsko inženjerstvo

Studijski program Osnovnih akademskih studija nastavnim sadržajem i primenom savremenih metoda edukacije stvara i obrazuje visoko stručni kadar koji će stečena znanja primeniti u svim oblastima stvaralaštva iz domena arhitekture, urbanizma, građenja i dizajna. U tom smislu, nastava prvog stepena obrazovanja arhitekata koncipirana je tako da obuhvata nastavu iz polja tehničko-tehnoloških nauka, društveno humanističkih nauka i polja umetnosti, čime se obezbeđuje fundamentalna osnova za dalje profesionalno i naučno usavršavanje polaznika.