Fakultet za međunarodnu politiku i bezbednost

Univerzitet Union Nikola Tesla > O univerzitetu > Fakulteti > Fakultet za međunarodnu politiku i bezbednost
primer

Fakultet za međunarodnu politiku i bezbednost

Dobrodošli na Fakultet za međunarodnu politiku i bezbednost, najelitniju i najekskluzivniju akreditovanu obrazovnu ustanovu u regionu, u kojoj vrhunski naučni kadar stvara međunarodno priznate eksperte, koristeći najsavremenije nastavne metode i najrelevantniju naučnu literaturu!

Renomirani naučni radnici iz polja klasičnih nauka, kao i predavači sa velikim praktičnim iskustvom u sektoru bezbednosti i međunarodnih odnosa, garant su jedinstvenog i uzbudljivog programa studija koje nudi Fakultet za međunarodnu politiku i bezbednost. Po visokim standardima elitnog beogradskog Univerziteta Union – Nikola Tesla, u čijem sastavu funkcioniše Fakultet za međunarodnu politiku i bezbednost, studentima se garantuju nenadmašni uslovi za rad, apsolutna posvećenost predavača, kao i predavanja gostujućih evropskih i svetskih stručnjaka i uspešnih diplomata.

Kao prvi privatni fakultet u oblasti politikologije u regionu, Fakultet za međunarodnu politiku i bezbednost ostvaruje uspešnu saradnju sa nekoliko srodnih elitnih univerziteta širom Evrope, te pruža mogućnost stipendiranja najboljih studenta.

Budući da je cilj Fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost stvaranje stručnjaka sa širokim teorijskim znanjem, ali i praktičnim veštinama, studenti dobijaju jedinstvenu prilika da praksu stiču u najvažnijim institucijama sistema bezbednosti i odbrane Republike Srbije. Oblast bezbednosti i politike vrlo je specifična, i zahteva sposobne stručnjake, koji pored visokog obrazovanja moraju posedovati i jedinstven skup veština, kao što su borilačke veštine i jezici od neprocenjive važnosti za sektor bezbednosti. Fakultet za međunarodnu politiku i bezbednost idealna je i jedinstvena sredina za sticanje svih neophodnih znanja, sposobnosti i veština za rad u svim sferama sistema bezbednosti i odbrane, jer u programu koji prati standarde elitnih evropskih institucija, pored engleskog, nudi i učenje arapskog jezika, kao i obuku iz borilačkih veština.

Fakultet za međunarodnu politiku i bezbednost jedinstvena je prilika mladim ljudima, koji su svesni značaja i neophodnosti stabilnog sistema bezbednosti i odbrane, da tokom osnovnih i master studija postanu u potpunosti obučeni za rad u najvažnijim institucijama države.

Fakultet za međunarodnu politiku i bezbednost ostvaruje intezivnu saradnju sa referentnim institucija u zemlji i inostranstvu, posebno u domenu naučnih i nastavnih aktivnosti, organizacije zajedničkih stručnih skupova, seminara i publikacija. Ugovori i memorandumi o saradnji potpisani su sa:

– Institut za međunarodnu politiku i privredu https://www.diplomacy.bg.ac.rs/
– Kancelarija saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka http://www.nsa.gov.rs/index.php
– Vojno-tehnički glasnik http://www.vtg.mod.gov.rs/
– Tambovski državni Univerzitet, Tambov, Ruska Federacija http://www.tsutmb.ru/
– Nezavisni sindikat policije https://nsp-policija.org.rs/
– Kubanski državni Univerzitet, Krasnodar, Ruska federacija, https://www.kubsu.ru/
– Kulturni centar ambasade Islamske Republike Iran https://www.iran.rs/
– Adigejski državni Univerzitet, Majkopf, Ruska Federacija http://www.adygent.rs/