UPIS 2024 Univerzitet Union Nikola Tesla

Pridružite se zajednici istraživača i inovatora:

Prijave za upis 2024 su otvorene na Univerzitetu Union Nikola Tesla!

Prijave ispita za septembarski ispitni rok 1 su od 26.08 do 31.08.2024.
Prijave ispita za septembarski ispitni rok 2 su od 12.09 do 16.09.2024.
Ispiti se prijavljuju isključivo elektronski preko e student aplikacije

Univerzitet vrši upis na studije u skladu sa zakonom uz vrednovanje opšte, stručne i umetničke mature. Redosled kandidata za upis u prvu godinu utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha u srednjem obrazovanju kao i rezultata postignutih na prijemnom ispitu za studijske programe: OAS Građevinarstvo i OAS Arhitektura i urbanizam.

Za studijske programe OAS Građevinarstvo i OAS Arhitektura i urbanizam  održaće se prijemni ispiti u upisnom roku u prostorijama Univerziteta u ul. Cara Dušana 62-64 u 11:00 časva.

Konkurs za upis 2024-2025

arrow down

Prednosti Univerziteta Union Nikola Tesla

Inovativni studijski programi

Ponuda multidisciplinarnih studijskih programa prilagođenih potrebama modernog tržišta rada.

Inovativni studijski programi - Ponuda multidisciplinarnih studijskih programa prilagođenih potrebama modernog tržišta rada.

Međunarodna saradnja

Aktivna saradnja sa univerzitetima i institucijama širom sveta omogućava studentima pristup globalnim znanjima i praksama.

Međunarodna saradnja​ - Aktivna saradnja sa univerzitetima i institucijama širom sveta omogućava studentima pristup globalnim znanjima i praksama.

Fokus na kvalitet​

Posvećenost visokim akademskim standardima i kontinuirano unapređenje kvaliteta obrazovanja.

Fokus na kvalitet
Zašto Univerzitet Union Nikola Tesla? Uzimajući u obzir važnost visokog obrazovanja kao temelja zasnovanog na znanju, ekonomskom i kulturnom razvoju društva, kao i unapređenju ljudskih prava i sloboda, Univerzitet ‘Union-Nikola Tesla’ posvećen je pružanju najviših akademskih standarda i pružanju obrazovanja koje zadovoljava društvene potrebe i ciljeve nacionalnog razvoja.

Zašto Univerzitet Union Nikola Tesla?

Uzimajući u obzir važnost visokog obrazovanja kao temelja zasnovanog na znanju, ekonomskom i kulturnom razvoju društva, kao i unapređenju ljudskih prava i sloboda, Univerzitet ‘Union-Nikola Tesla’ posvećen je pružanju najviših akademskih standarda i pružanju obrazovanja koje zadovoljava društvene potrebe i ciljeve nacionalnog razvoja.

Fakulteti Univerziteta Union Nikola Tesla
0
Fakulteta
Projekata Univerziteta Union Nikola Tesla
0 +
Projekata
Studijski programi Univerziteta Union Nikola Tesla
0
Studijska programa
Pridruzenih clanica Univerziteta Union Nikola Tesla
0
Pridruženih članica Univerziteta
Aktivnih studenata Univerziteta Union Nikola Tesla
0 +
Aktivnih studenata
Strateska partnerstva Univerziteta Union Nikola Tesla
0 +
Strateških partnerstava

Fakulteti

Fakultet za graditeljski menadžment

Fakultet za graditeljski menadžment

Fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine

Fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine

Fakultet za ekonomiju i finansije

Fakultet za ekonomiju i finansije

Fakultet za preduzetnički biznis i menadžment nekretnina

Fakultet za preduzetnički biznis i menadžment nekretnina

Fakultet za međunarodnu politiku i bezbednost

Fakultet za međunarodnu politiku i bezbednost

Fakultet za informatiku i računarstvo

Fakultet za informatiku i računarstvo

Kompanija Graditelj Inzenjering Osnivac univerziteta Union Nikola Tesla

Osnivač univerziteta

Kompanija “Graditelj-inženjering” je 2001.godine osnovala Fakultet za graditeljski menadžment. 2005.godine Fakultet za graditeljski menadžment zajedno sa Fakultetom za dizajn i Fakultetom za industrijski menadžment osnivaju Univerzitet UNION. 2010.godine Fakultet za graditeljski menadžment istupa iz Univerziteta UNION zajedno sa Fakultetom za menadžment nekretnina, Fakultetom za preduzetnički biznis i Fakultetom za ekologiju i zaštitu životne sredine i osnivaju Univerzitet “Union-Nikola Tesla” 2011.godine

Autodesk revit

Revit

Nastava iz Revit BIM softvera za projektovanje. U okviru predmeta na četvrtoj godini Fakulteta za graditeljski menadžment odseka za Arhitekturu i Građevinarstvo počev od letnjeg semestra 2023/24 organizovana je obuka iz Revit BIM softvera za projektovanje.

Prelaz sa drugih fakulteta

Prelaz sa drugih fakulteta na Univerzitet „Union-Nikola Tesla“ se vrši u okviru upisnih termina.

prelazak sa drugih fakulteta na union nikola tesla

Najnovije vesti

Partnerstva i članstva

Akreditacije​

Комисија за акредитацију и проверу квалитета

Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta

Univerzitet Union Nikola Tesla je priznata visokoobrazovna institucija koja je dobila akreditaciju od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta. Ova institucija je svoj status akreditovane ustanove potvrdila odlukom KAPK-a iz 2020. godine.

Odbor za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija

Univerzitet Union Nikola Tesla u Beogradu, kao privatna institucija, akreditovan je za društvene, prirodno-matematičke, tehničko-tehnološke nauke i grane poput ekonomije, menadžmenta, nauka o bezbednosti, političkih i kompjuterskih nauka, zaštite životne sredine, građevinarstva i arhitekture za naučnoistraživački rad, po odluci Odbora za akreditaciju.