Osnovne akademske studije

Zaštita životne sredine

Fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine

Osnovne akademske studije

Fakultet:

Fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine

Naučna, stručna ili umetnička oblast:

Zaštita životne sredine

Struktura studijskog programa obezbeđuje akademsko-opšteobrazovni predmeti (12,08%), teorijsko-metodološki predmeti (22,50%) naučno-stručni predmeti (32,71%) i stručno-aplikativni predmeti (32,71%). Takođe je ispunjeno da izborni predmeti budu zastupljeni sa 20,42% ESPB bodova.

Ukupan broj jednosemestralnih predmeta je 36, od toga obaveznih 30 i izbornih jednosemestralnih predmeta je 6 (biraju se od 12 predloženih predmeta). Pored obaveznih i izbornih predmeta, u četvrtoj godini su predviđeni stručna praksa, istraživanja sadržana u završnom radu – IR i izrada i odbrana završnog rada.

Prve tri godine predstavljaju osnovno, opšte i zajedničko obrazovanje svih studenata ovog obrazovnog programa. Na četvrtoj godini studenti konkretizuju problematiku na obaveznim i izbornim predmetima. Kroz izborne predmete studenti zadovoljavaju svoje individualne afinitete koji su se tokom prve tri godine studija profilisali.

Svi predmeti su jednosemestralni i nose odgovarajući broj ESPB bodova pri čemu jedan bod odgovara približno 30 sati aktivnosti studenta. Redosled izvođenja predmeta u studijskom programu je takav da se znanja potrebna za naredne predmete stiču u prethodno izvedenim predmetima.

U silabusima (specifikacije predmeta) je definisan opis svakog predmeta koji sadrži naziv, tip predmeta, godinu i semestar studija, broj ESPB bodova, ime nastavnika, cilj predmeta sa očekivanim ishodima, znanjima i kompetencijama, preduslove za pohađanje predmeta, sadržaj predmeta, preporučenu literaturu, metode izvođenja nastave, način provere znanja i ocenjivanja i druge podatke. Studijski program je usaglašen sa evropskim standardima u pogledu uslova upisa, trajanja studija, uslova prelaska u narednu godinu, sticanja diplome i načina studiranja.

Sastavni deo kurikuluma OAS Zaštita životne sredine je stručna praksa, koja se realizuje u javnim ustanovama ili privrednim organizacijama.

Student završava studije izradom završnog rada koji se sastoji od teorijsko-metodološke pripreme neophodne za detaljno razumevanje oblasti iz koje se završni rad radi, i izrade samog rada. Završni rad se sastoji od izrade i odbrane  rada i brani  se pred komisijom koja se sastoji od najmanje 3 nastavnika. Studijski program svojim sadržajem pruža neophodna znanja za zaposlenje svršenih studenata ili dalje usavršavanje na – master studijama.