primer

Arhitektura i urbanizam

Vrsta studija:​
Master akademske studije
Dužina trajanja studija:​
1 godine (2 semestra)
ESPB bodovi:
60
Akademski naziv:
Master inženje arhitekture

Ovaj studijski program je usaglašen i kreiran u skladu sa standardima Zakona o visokom obrazovanju Republike Srbije u vezi sa osnovnim akademskim studijama, Strategijom naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Bolonjskim preporukama, Pravilnikom o standardima i postupku za akreditaciju studijskog programa Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje i uputstvima Nacionalnog akreditacionog tela (NAT).
Studijski program Arhitektura i urbanizam koncipiran je tako da obezbeđuje sticanje kompetencija koje su društveno opravdane i korisne. Fakultet za graditeljski menadžment je definisao diplomske zadatke i ciljeve radi obrazovanja visoko kompetentnih kadrova iz oblasti arhitekture i urbanizma. Svrha studijskog programa MAS Arhitektura i urbanizam je potpuno u skladu sa diplomskim zadacima i ciljevima Fakulteta za graditeljski menadžment.

Cilj master akademskog studijskog programa MAS Arhitektura i urbanizam jeste da pruži obrazovanje visoko kvalifikovanim stručnjacima sa precizno definisanim profilima u oblasti arhitekture i urbanizma. Konceptualizacija master studijskog programa MAS Arhitektura i urbanizam obuhvata strukturiranje nastavnog plana i programa na način koji omogućava sticanje kompetencija relevantnih i korisnih za društvo u celini. Fakultet za građevinski menadžment postavio je osnovne zadatke i ciljeve s ciljem obrazovanja visoko kompetentnih stručnjaka iz tehničko-tehnoloških polja, kao i iz oblasti arhitekture i urbanizma. Svrha master studijskog programa MAS Arhitektura i urbanizam je u potpunosti u skladu s osnovnim zadacima i ciljevima Fakulteta za građevinski menadžment.

Cilj studijskog programa  je da razvije temeljnu i izbalansiranu osnovu za postizanje znanja, i sticanje opštih i predmetno specifičnih kompetencija i veština iz oblasti Arhitekture i urbanizma. Ove kompetencije he se razvijati kroz primenjene metode nastave. To, pored ostalog uključuje i razvoj kreativnih sposobnosti i sposobnost kritičkog mišljenja, razvijanje sklonosti za timski rad i ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama potrebnim za bavljenje profesijom.

Jedan od posebnih ciljeva, koji je u skladu ca ciljevima obrazovanja stručnjaka na Fakultetu za graditeljski menadžment je razvijanje svesti kod studenata za potrebom permanentnog obrazovanja, razvoja društva u celini i unaprebenje kvaliteta životnog prostora. Cilj studijskog programa je i upoznavanje studenata ca izazovima i prednostima timskog rada, što je za oblast arhitekture i urbanizma od izuzetnog značaja, jep je profesionalno bavljenje strukom koncipirano kao timsko i multidisciplinarno. Pored toga, studenti kroz nastavni proces razvijaju sposobnosti za saopštavanje i koherentno izlaganje svojih ideja, projektantskog koncepta, rezultata istraživačkog rada, učeći na taj način oblike kvalitetne komunikacije ca stručnom i širom javnošću.

U procesu restrukturisanja srpske privrede, posebno su traženi, edukovani, dobro profilisani kadrovi za uvođenje svetskih i evropskih standarda u svim domenima poslovanja. Kao bitni ciljevi ovog studijskog programa, što je u skladu ca ciljevima i zadacima Fakulteta za graditeljski menaitment, na kome se ovaj program izvodi, označene su implementacije novih obrazovnih standarda i tehnologija u nastavni proces u skladu ca principima evropskog prostora visokog obrazovanja.

Osnovni cilj studijskog programa  ARHITEKTURA I URBANIZAM je da svojom interdisciplinarnošhu i multidisciplinarnošću, edukuje kadrove visokog stepena stručnosti za obavljanje složenih i kreativnih poslova u oblasti Arhitekture i urbanizma.

Osposobljavanje studenata za razumevanje i prepoznavanje naučnih, stručnih i umetničkih dostignuća i delatnosti u oblasti arhitekture, urbanizma, arhitektonskih tehnologija i arhitektonskog konstrukterstva.
Sticanje znanja o osnovnim teorijskim postavkama i metodama arhitektonskog i urbanističkog projektovanja i izvođenja arhitektonskih objekata.
Sticanje određenih profesionalnih veština radi mogućnosti konkurisanja na tržištu rada i sticanja ovlašćenja (licence) za samostalno delovanje u struci.
Sticanje prava na nastavak obrazovanja na doktorskim i specijalističkim studijama iz oblasti arhitekture, urbanizma ili drugih srodnih naučnih i umetničkih oblasti u zemlji i inostranstvu.

Za efikasno dostizanje navedenih ciljeva, u okviru studijskog programa ARHITEKTURA I URBANIZAM master akademskih studija Fakulteta za Graditeljski menadžment postavljeni su sledeći zadaci:

Unapređenje kvaliteta i obrazovnog nivoa nastavnog osoblja putem organizacije naučno-stručnih skupova u oblasti arhitekture i urbanizma;
Usklađivanje nastavnih planova diplomskih studija ca suštinom nastavnih planova vodehih svetskih obrazovnih institucija;
Permanentno inoviranje nastavnih planova i programa;
Pronalaženje novih načina za inkorporiranje prakse u teoriju;
Uspostavljanje permanentnih i sigurnih komunikacijskih veza ca najnovijim naučnim dostignuhima kroz međunarodnu saradnju u vidu stručnih i naučnih kontakata;

Uverenje o akreditaciji  studijskog programa iz 2022. godine možete pogledati OVDE.

Plan i program master akademskih studija po akreditaciji iz 2022.godine možete pogledati OVDE.

Uverenje o akreditaciji  studijskog programa iz 2016. godine možete pogledati OVDE.

Plan i program master akademskih studija po akreditaciji iz 2016.godine možete pogledati OVDE.

Knjigu predmeta mozete preuzeti u formatu RAR fajla OVDE