primer

Unutrašnja arhitektura

Vrsta studija:​
Master akademske studije
Dužina trajanja studija:​
1 godine (2 semestra)
ESPB bodovi:
60
Akademski naziv:
Master inženjer unutrašnje arhitekture

Ovaj studijski program je usaglašen i kreiran u skladu sa standardima Zakona o visokom obrazovanju Republike Srbije u vezi sa osnovnim akademskim studijama, Strategijom naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Bolonjskim preporukama, Pravilnikom o standardima i postupku za akreditaciju studijskog programa Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje i uputstvima Nacionalnog akreditacionog tela (NAT).Studijski programa MAS Unutrašnja arhitektura, Oblast: Unutrašnja arhitektura (IMT studije), je obrazovanje studenata za profesiju – zvanje Master inženjer unutrašnje arhitekture (Mast. inž. unutr. arh.) u skladu sa potrebama društva i obuhvata sledeće glavne naučne oblasti: Arhitektura i Primenjena umetnost i dizajn.

Cilj master akademskog studijskog programa MAS Unutrašnja arhitektura jeste da pruži obrazovanje visoko kvalifikovanim stručnjacima sa precizno definisanim profilima u oblasti unutrašnje arhitekture. Konceptualizacija master studijskog programa MAS Unutrašnja arhitektura obuhvata strukturiranje nastavnog plana i programa na način koji omogućava sticanje kompetencija relevantnih i korisnih za društvo u celini. Fakultet za građevinski menadžment postavio je osnovne zadatke i ciljeve s ciljem obrazovanja visoko kompetentnih stručnjaka iz tehničko-tehnoloških polja, kao i iz oblasti unutrašnje arhitekture. Svrha master studijskog programa MAS Unutrašnja arhitektura je u potpunosti u skladu s osnovnim zadacima i ciljevima Fakulteta za građevinski menadžment.

Cilj master akademskog studijskog programa Unutrašnja arhitektura je da razvije temeljnu i izbalansiranu osnovu za postizanje znanja, sticanje opštih i predmetno specifičnih kompetencija i veština iz oblasti unutrašnje arhitekture. Ove kompetencije će se razvijati kroz primenjene metode nastave, uključujući razvoj kreativnih sposobnosti, kritičkog mišljenja, sklonosti za timski rad i ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama potrebnim za bavljenje profesijom.

Jedan od posebnih ciljeva je razvijanje svesti kod studenata o potrebi za permanentnim obrazovanjem, društvenim razvojem i unapređenjem kvaliteta životnog prostora. Takođe , cilj je i upoznavanje studenata sa izazovima i prednostima timskog rada, što je od izuzetnog značaja u oblasti arhitekture i urbanizma, jer je profesionalno bavljenje strukom koncipirano kao timsko i multidisciplinarno. Pored toga, studenti kroz nastavni proces razvijaju sposobnosti za saopštavanje i koherentno izlaganje svojih ideja, projektantskog koncepta, rezultata istraživačkog rada, učeći na taj način oblike kvalitetne komunikacije sa stručnom i širom javnošću.

U procesu restrukturisanja srpske privrede, posebno su traženi edukovani, dobro profilisani kadrovi za uvođenje svetskih i evropskih standarda u svim domenima poslovanja. Kao bitni ciljevi ovog studijskog programa, što je u skladu sa ciljevima i zadacima Fakulteta za graditeljski menadžment, na kome se ovaj program izvodi, označene su implementacija novih obrazovnih standarda i tehnologija u nastavni proces u skladu sa principima evropskog prostora visokog obrazovanja.

Cilj master akademskog studijskog programa Unutrašnja arhitektura je obrazovanje kadrova s visokim stepenom stručnosti za složene i kreativne zadatke u oblasti unutrašnje arhitekture. Program se ističe svojom interdisciplinarnošću i multidisciplinarnošću, pružajući studentima ugledne mogućnosti za sticanje naprednih znanja i veština u oblasti arhitekture i dizajna.

Cilj master studijskog programa Unutrašnja arhitektura je obrazovanje kadrova s visokim stepenom stručnosti za složene i kreativne zadatke u oblasti unutrašnje arhitekture. Program se ističe svojom interdisciplinarnošću i multidisciplinarnošću, pružajući studentima ugledne mogućnosti za sticanje naprednih znanja i veština u oblasti arhitekture i dizajna.

Master studijski program Unutrašnja arhitektura osmišljen je sa ciljem osnaživanja studenata za razumevanje i prepoznavanje naučnih, stručnih i umetničkih dosegnuća u oblasti unutrašnje arhitekture. Dodatno , studenti razvijaju profesionalne veštine neophodne za konkurentnost na tržištu rada i za sticanje ovlašćenja za samostalno delovanje u struci. Po završetku programa, studenti stiču pravo na nastavak obrazovanja na doktorskim i specijalističkim studijama iz oblasti arhitekture ili drugih srodnih naučnih i umetničkih oblasti kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

Za postignuće ovih ciljeva, Fakultet za Graditeljski menadžment je postavio sledeće zadatke u okviru master studijskog programa Unutrašnja arhitektura:

  • Unapređenje kvaliteta nastavnog osoblja kroz organizaciju naučno-stručnih skupova u oblasti unutrašnje arhitekture;
  • Usklađivanje nastavnih planova sa najboljim svetskim praksama;
  • Permanentno inoviranje nastavnih planova i programa;
  • Integracija prakse u teoriju;
  • Uspostavljanje permanentnih komunikacionih veza sa naučnom zajednicom kroz međunarodnu saradnju.

Dopunu uverenja o akreditaciji  studijskog programa možete pogledati OVDE.

Uverenje o akreditaciji  studijskog programa  iz 2022.godine možete pogledati OVDE.

Plan i program master akademskih studija po akreditaciji iz 2022.godine možete pogledati OVDE.

Knjigu predmeta mozete preuzeti u formatu RAR fajla OVDE