Master akademske studije

Inženjerstvo zaštite životne sredine

Zaštita životne sredine

Fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine

Master akademske studije

Fakultet:

Fakultet za ekologiju i zaštitne životne sredine

Naučna, stručna ili umetnička oblast:

Zaštita životne sredine

Na master akademskim studijama – studijskog programa MAS  Inženjerstvo zaštite  životne sredine koje traju jednu godinu predviđeno je 9 predmeta.Od ukupno 9 predmeta, 3 su obavezna i 3 izborna predmeta (od 9 biraju se 3), kao i predmeti  Stručna praksa, Studijski istraživački rad i Master završni rad (izrada i odbrana).Okvirni sadržaj master akademskih studija studijskog programa  MAS  Inženjerstvo zaštite životne sredine (koji se odnosi i na obavezne i na izborne predmete) obuhvata: 1 predmet pripada grupi akademsko-opšteobrazovnih predmeta, 5 predmeta pripadaju grupi  teorijsko-metodoloških (TM)  predmeta, 3 predmeta pripadaju grupi  naučno-stručnih (NS)  predmeta  i 6 predmeta pripadaju grupi stručno -aplikativnih (SA) predmeta. Svi predmeti su jednosemestralni i nose odgovarajući broj ESPB bodova.  Bodovna vrednost završnog master rada iznosi 22 ESPB bodova.Studije se smatraju završenim kada student ispuni sve obaveze propisane studijskim programom, odbrani završni – master rad i sakupi ukupno 60 ESPB bodova.

U silabusima (specifikacijama predmeta) je definisan opis svakog predmeta koji sadrži: naziv, tip predmeta, semestar studija, broj ESPB bodova, ime nastavnika, cilj predmeta sa očekivanim ishodima, znanjima i kompetencijama, sadržaj predmeta, preporučenu literaturu, metode izvođenja nastave, način provere znanja i ocenjivanja i druge podatke. Studijski program je usaglašen sa evropskim standardima u pogledu uslova upisa, trajanja studija, sticanja diplome i načina studiranja.

Sastavni deo kurikuluma MAS  Inženjerstvo zaštite životne sredine  je stručna praksa, koja se realizuje u javnim ustanovama ili privrednim organizacijama.

Student završava studije izradom master završnog rada koji se sastoji od studijskog istraživačkog rada, odnosno teorijsko-metodološke pripreme neophodne za detaljno razumevanje oblasti iz koje se master završni rad radi, i izrade samog rada. Master završni rad se sastoji od izrade i odbrane rada i brani se pred komisijom koja se sastoji od najmanje 3 nastavnika. Studenti na master akademskim studijama stiču akademska znanja neophodna za nastavak usavršavanja na doktorskim akademskim studijama, ukoliko se za to opredele.