Često postavljana pitanja

Univerzitet Union Nikola Tesla > Upis > Često postavljana pitanja

U cenu školarine ulaze predavanja, vežbe, ispiti, potvrde o redovnom studiranju, elektronske knjige i skripte.

Ne plaća se overa semestra, semestar se ne overava, samo se vrši upis u narednu godinu studija.

Ne plaća se prijava ispita, potrebno je da samo da bude izmirena školarina po Ugovoru.

Polaganje dva puta istog ispita je uračunato u školarinu, izlazak treći put na ispit se plaća.

Ne, plaća se samo školarina za narednu godinu.

Školarina se plaća u 4 jednake godišnje rate (po srednjem kursu NBS na dan uplate) na račun Univerziteta, s tim što se prva rata plaća na upisu, a ostale su definisane Ugovorom o studiranju.

Studijski programi svih integrisanih fakulteta traju 4+1 (osnovne + master studije)

Nakon završenih osnovnih studija možete aplicirati bilo gde u zemlji i svetu za master studije.

Može i na državnom ili bilo kom srodnom privatnom fakultetu.

Da, svi naši fakulteti su akreditovani.

  1. 2x ŠV-20 obrasca -popunjena
  2. Izvod iz matične knjige rođenih (original)
  3. Overiti diplomu i sva četiri svedočanstva iz srednje škole kod notara
  4. Fotokopija lične karte/očitana lična karta
  5. Indeks
  6. 3 fotografije

Ne. Predavanja i vežbe se održavaju na sedištu Univeziteta za sve naše integrisane fakultete.

7 ispitnih rokova (januarski 1 i 2, aprilski, junsko-julski, septembarski 1 i 2)

Prijemni ispit polažu kandidati za studijski program Građevinarstvo i Arhitekturu i urbanizam, ostali fakulteti nemaju prijemni ispit.

Za studijski program Građevinarstvo i Arhitekturu i urbanizam prosek sve četiri godine srednje škole i prijemni ispit, za ostale fakultete prosek sve četiri godine srednje škole i maturski ispit.

Prijemni ispit za Građevinarstvo je test iz matematike, za Arhitekturu i urbanizam je test opšte kulture i obrazovanja, sa elementima logičkog zaključivanja i opažanja. Ostali fakulteti nemaju prijemni ispit.

U skriptarnici Univerziteta se može preuzeti primer prijemnog ispita prethodnih godina.

Nemamo pripremu za prijemni ispit.

Ne. Literatura se dobija u elektronskoj formi i uračunata je u školarinu.

Literatura se dobija u elektronskoj formi i uračunata je u školarinu.

Da (moodle, E-student).

Svaki naš fakultet ima stručnu praksu u toku studiranja.

Uz dokaz o zaposlenju i dogovor sa profesorima studira se uz konsultativnu nastavu.

Zaposlena lica su u obavezi da dostave studentskoj službi dokaz da su radno aktivni.