Pravilnici Univerziteta “Union- Nikola Tesla“

Univerzitet Union Nikola Tesla > Nauka > Pravilnici Univerziteta “Union- Nikola Tesla“

Pravilnici Univerziteta “Union- Nikola Tesla“

Pravilnik o izboru zvanja i zasnivanju radnog odnosa na Univerzitetu “Union – Nikola Tesla“

Pravilnik o izdavaštvu Univerzitetu “Union – Nikola Tesla“

Pravilnik o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučno-istraživačkih rezultata istraživača 2017

Pravilnik o postupku izbora i finansiranja naučno-istraživačkih projekata Univerziteta „Union Nikola Tesla“