UPIS - Osnovne akademske studije

Univerzitet Union Nikola Tesla > Upis > UPIS – Osnovne akademske studije

Prijava za osnovne studije

U daljem tekstu su osnovne stvari koje kandidat mora imati prilikom upisa na Onovne akademske studije svih Departmana

Potrebna dokumenta za upis prve godine osnovnih studija:

 1. 2x ŠV-20 obrasca -popunjena
 2. Izvod iz matične knjige rođenih (original)
 3. Overuti diplomu i sva četiri svedočanstva iz srednje škole kod notara
 4. Fotokopija lične karte/očitana lična karta
 5. Indeks
 6. 3 fotografije

 

Potrebna dokumenta za upis prelaznika sa drugih fakulteta na  osnovne studije:

 1. 2x ŠV-20 obrasca -popuniti
 2. Izvod iz matične knjige rođenih (original)
 3. Uverenje o položenim ispitima, original (sa fakulteta sa kog vrši prelaz)
 4. Fotokopija lične karte/čitana lična karta
 5.  Novi indeks
 6. 3 fotografije

 

Za studente koji dolaze iz inostranstva je neophodno priložiti uz sva dokumenta i nostrifikovanu diplomu srednje škole, overen prevod diplome i svedočanstava na srpski jezik kao i sertifikat o znanju srpskog jezika.
Iz uprave za strance priložiti prijavu boravka u R. Srbiji tj. beli karton. Priložiti i overenu kopiju pasoša (nemaju lične karte).

Na Departmanima osnovnih akademskih studija Ekonomija i finansije, Preduzetnički biznis i menadžment nekretnina, Informatika i računarstvo ,Međunarodna politika i bezbednost i Ekologija i zaštita životne sredine od školske 2024/2025 godine -nema prijemnih ispita

Departman Građevinarstvo polaže matematiku na ime prijemnog ispita a departman za Arhitekturu i urbanizam polaže test opšte kulture i obrazovanja, sa elementima logičkog zaključivanja i opažanja

Pre upisa potrebno je da student aplicira za željeni studijski program elektronskom prijavom

Pri upisu se plaća prva rata školarine u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan uplate. Visina rate zavisi od studijskog programa koji kandidat upisuje

Podaci o stalnom boravku
Podaci o mestu boravka za vreme studiranja
Školarinu plaća (izaberite odgovor)
Prethodno završena srednja škola
Kako ste culi za Univerzitet Union Nikola Tesla?