Fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine

Univerzitet Union Nikola Tesla > O univerzitetu > Fakulteti > Fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine

Fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine

Fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ je visokoobrazovna akademska i naučna institucija koja svoju viziju i misiju realizuje obrazovnim, naučnim i stručnim angažovanjem.

Ovaj fakultet ima za cilj da širi, unapređuje i promoviše znanje, da motiviše kreativnost i podrži težnju za usavršavanjem iz oblasti nauke o zaštiti životne sredine u cilju postizanja održivog društveno-ekonomskog razvoja.

U svrhu ostvarenja postavljenih ciljeva Fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine:

Neguje i konstantno unapređuje naučno-istraživački rad;
Učestvuje u međunarodnim projektima zaštite i unapređenja životne sredine;
Podstiče interdisciplinarne,naučne, razvojne i stručne projekte zaštite životne sredine;
Zalaže se za saradnju sa državnim institucijama, industrijom, privatnim i civilnim sektorom u cilju davanja doprinosa u poboljšanju stanja životne sredine i ukupnom održivom društveno-ekonomskom razvoju;
Održava visok nivo kvaliteta na osnovnim, master i doktorskim studijama u skladu sa akreditovanim studijskim programima iz oblasti nauke o zaštiti životne sredine.
Studenti se na ovom fakultetu obrazuju za identifikaciju, analizu, procenu različitih uticaja na životnu sredinu, kao i za planiranje, programiranje i projektovanje sistema upravljanja zaštitom životne sredine.

Plan i program omogućuje razumevanje najbolje teorije, prakse i standarda iz oblasti nauke o zaštiti životne sredine, kao i njihove primene kroz nezavisno i kritičko mišljenje i veštine rešavanja problema.

Osnovni cilj studijskih programa Zaštita životne sredine na osnovnim, master i doktorskim akademskim studijamana Fakulteta za ekologiju i zaštitu životne sredine, jeste edukacija kadrova visokog stepena stručnosti za obavljanje složenih i kreativnih istraživačkih poslova sa ciljem sticanja akademskih naziva:

Diplomirani analitičar zaštite životne sredine;
Master analitičar zaštite životne sredine;
Doktor nauka – nauke o zaštiti životne sredine.

Na Fakultetu za ekologiju i zaštitu životne sredine Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ razvija se sposobnost za kreativni kako samostalni, tako i timski rad. Težimo da kod studenata razvijamo sposobnost za inovativno mišljenje, savremeni pristup problemima u zaštiti životne sredine, sposobnosti za integraciju i implementaciju najnovijih standarda i tehnologija u zaštiti životne sredine i podstičemo istraživačk duh. Ostvaruje se saradnja sa velikim brojem institucija javnog, privatnog i civilnog sektora i omogućuje studentima da pored teoretskih steknu i praktična iskustva.