Osnovne akademske studije

Međunarodna politika i bezbednost

primer

Osnovne akademske studije

Fakultet:

Fakultet za međunarodnu politiku i bezbednost

Naučna, stručna ili umetnička oblast:

Međunarodna politika i bezbednost

Osnovne akademske studije (I stepena) na Fakultetu za međunarodnu politiku i bezbednost, Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ u Beogradu imaju 240 ESPB bodova. Na studijski program osnovnih akademskih studija može se upisati lice koje je završilo srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i položilo prijemni ispit iz opšte kulture i informisanosti.

Osnovne akademske studije se odvijaju tokom osam semestara (četiri godine). Studijski program osnovnih akademskih studija je skup obaveznih i izbornih predmeta sa okvirnim sadržajem: akademsko-opšteobrazovni predmeti (ukupno 10), teorijsko-metodološki predmeti (7) naučno-stručni predmeti (13) i stručno-aplikativni predmeti (14), čijim se savladavanjem obezbeđuju neophodna znanja i veštine iz dve komplementarne oblasti- međunarodne politike i bezbednosti.

Studijski program OAS Međunarodna politika i bezbednost je definisan u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju republike Srbije i Bolonjskom deklaracijom i koncipiran tako da pruži adekvatnu osnovu za budući rad u značajnim državnim i privatnim sektorima. U prvoj fazi koja predstavlja osnov za razumevanje društvnjnih nauka, studijski program obuhvata fundamentalne teorijske predmete kao što su filozofija, sociologija, uvod u političke nauke i dr. Pored toga, studenti stiču i osnovna praktična znanja i veštine kroz brojne vannastavne aktivnosti i praksu. Nakon toga, student se kroz naučno-stručne predmete upoznaje sa osnovama kompleksnih društvenih i geopolitičkih procesa, bezbednosnih izazova, rizika i pretnji.

Studijski program OAS Međunarodna politika i bezbednost traje četiri godine (podeljeno u 8 semestara) i vredi 240 ESPB bodova (4×60 ESPB), ima ukupno 44 predmeta od toga je 28 obaveznih predmeta i 16 izbornih (8 izbornih blokova). Svaki od izbornog bloka sadrži dva predmeta. Po rasporedu na prvoj godini je 8 predmeta (od toga Izborni predmet 1: Engleski jezik 1 i Ruski jezik 1), na drugoj 8 predmeta, na trećoj 8 i na četvrtoj 11 (Izborni blok 5: Geopolitika i Balkanski odnosi; Izborni blok 6: Sistem bezbednosti Republike Srbije i Korporativna bezbednost); Izborni blok 7(EU-politika i bezbednost i Savremeni izazovi i pretnje bezbednosti) uključujući stručnu praksu, istraživački rad i završni rad.