Doktorske akademske studije

Građevinarstvo

Arhitektura i urbanizam

primer

Doktorske akademske studije

Fakultet:

Fakultet za graditeljski menadžment

Naučna, stručna ili umetnička oblast:

Građevinsko inženjerstvo

Doktorske akademske studije Građevinarstvo traju tri godine i vrede 180 ESPB. Od toga se 90 ESPB stiče polaganjem ispita iz nastavnih predmeta, a 90 ESPB je predviđeno za realizaciju dokotrske disertacije.

Na prvoj godini su predmeti: u prvom semestru: Obavezni: Metodologija naučno-istraživačkog rada i Odabrana poglavlja iz matematike, Izborni predmet 1 (Savremeni kontekst arhitekture, urbanizma i građenja i  Odabrana poglavlja iz teorije konstrukcija); u drugom semestru: Izborni predmet 2 – bira se 2 od 4 (Odabrana poglavlja iz računske mehanike, Odabrana poglavlja iz geotehnike, Odabrana poglavlja iz betonskih i zidanih konstrukcija i Metod konačnioh elemenata – napredni kurs) i Izborni predmet 3 (Metode optimizacije i Inženjerske vibracije). Na drugoj godini: treći semestar: Obavezni: Održivi razvoj u graditeljstvu, Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo; u četvrtom semestru: Obavezni: Trajnost, održavanje i obnova konstrukcija i predmeti vezani za izradu doktorske disertacije: Istraživanje i publikovanje radova –SIR, Doktorska disertacija – teorijske osnove – SIR; peti semestar: Doktorska disertacija – studijski istraživački rad 1, šesti semestar: Doktorska disertacija – studijski istraživački rad 2 i Doktorska disertacija (izrada i odbrana doktorske disertacije).

Doktorske studije ne mogu trajati duže od 10 godina.

Svoj istraživački interes student profiliše izborom predmeta koje će izučavati i polagati, a koji doprinose detaljnim znanjima i razumevanju oblasti (teme) svoje doktorske disertacije.

Izborni predmeti se biraju iz grupa predloženih predmeta na samom studijskom programu.

Nastava iz nastavnih predmeta (obaveznih ili izbornih) se izvodi kao grupna ili individualna (mentorska).

Odluku o vrsti nastave i izbornim predmetima koji će se organizovatii donosi Rukovodilac doktorskih studija na predlog komisije za kvalitet studijskog programa (studijske grupe).