Fakultet za graditeljski menadžment

Univerzitet Union Nikola Tesla > O univerzitetu > Fakulteti > Fakultet za graditeljski menadžment
primer

Fakultet za graditeljski menadžment

Studijski program Osnovnih akademskih studija nastavnim sadržajem i primenom savremenih metoda edukacije stvara i obrazuje visoko stručni kadar koji će stečena znanja primeniti u svim oblastima stvaralaštva iz domena arhitekture, urbanizma, građevinarstva i dizajna. U tom smislu, nastava prvog stepena obrazovanja je koncipirana tako da obuhvata nastavu iz polja tehničko-tehnoloških nauka, prirodno-matematičkih nauka, društveno humanističkih nauka i polja umetnosti, čime se obezbeđuje fundamentalna osnova za dalje profesionalno i naučno usavršavanje polaznika.

Ishod procesa učenja je sticanje osnovnih kvalifikacija koje omogućavaju nastavak studija na master akademskim studijama u zemlji i inostranstvu koji imaju slično strukturirane studijske programe i pristup tržištu rada u oblastima i nivoima poslova u skladu sa stečenom znanjima i veštinama. Završetak osnovnih i master akademskih studija omogućava zapošljavanje diplomiranih i master inženjera u nizu zanimanja iz oblasti arhitekture, urbanizma i građevinarstva.

Nakon završetka master studija i stečenog zvanja master inženjera arhitekture i master inženjera građevinarstva, polaže se stručni ispit, podnosi zahtev sa referencama Inženjerskoj komori Srbije i dobija licenca:

https://ingkomora.rs/licence

https://ingkomora.rs/licence/potrebna-dokumentacija-za-apliciranje

https://ingkomora.rs/licence/spisak-dokumentacije