REKTOR

Rektor Univerziteta „Union – Nikola Tesla“
Prof. dr Nebojša Zakić
telefon: 011 2180 287
nzakic@unionnikolatesla.edu.rs

 

DEKANI

Dekan Fakulteta za graditeljski menadžment
Prof. dr Suzana Koprivica
telefon: 011 2180 287
skoprivica@unionnikolatesla.edu.rs

Dekan Fakulteta za ekologiju i zaštitu životne sredine:
Prof. dr Novica Staletović
telefon: 011 21 80 287
nstaletovic@unionnikolatesla.edu.rs

Dekan Fakulteta za preduzetnički biznis i menadžment nekretnina
Prof. dr Aleksandar Gračanac
telefon: 011 2180 287
agracanac@unionnikolatesla.edu.rs

Dekan Fakulteta za ekonomiju i finansije
Prof. dr Jugoslav Aničić
telefon: 011 2180 287
janicic@unionnikolatesla.edu.rs

Dekan Fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost
Prof. dr Violeta Talović
telefon: 011 2180 287
v.talovic@unionnikolatesla.edu.rs

Dekan Fakulteta za informatiku i računarstvo
Prof. dr Jasmina Perišić
telefon: 011 2180 287
jperisic@unionnikolatesla.edu.rs

 

MENADŽER UNIVERZITETA “Union – Nikola Tesla“

MSc Miloš Božilović
telefon: 011 2180 271
mbozilovic@unionnikolatesla.edu.rs

 

 

STUDENTSKA SLUŽBA

Za osnovne studije

Dragana Đokić, master inž. mašinstva
telefon: 011 2180 287 / 107
draganadjokic@unionnikolatesla.edu.rs

Aleksandra Gavrilović, dipl. menadžer 
telefon: 011 2180 287 / 107
agavrilovic@unionnikolatesla.edu.rs

Za master i doktorske studije

Slađana Rodić Trifunović, magistar ekonomije,
telefon: 011 2180 287 / 114
srtrifunovic@fgm.edu.rs

 

SEKRETAR UNIVERZITETA 

Snežana Matić, dipl. pravnik
telefon: 011 2180 287 / 114
smatic@unionnikolatesla.edu.rs

 

 

 

RAČUNOVODSTVO

Ružica Aničić, dipl. ekonomista

telefon: 011 2180 287 faks 2180 013
racunovodstvo@fgm.edu.rs

 

 

Miloš Vrbanac, dipl. ekonomista
milosvrbanac@unionnikolatesla.edu.rs

 

 

Menadžer za bezbednost
Vladimir Đokić, mas. inž. mašinstva

telefon: 011 2180 287 
vladimirdjokic@unionnikolatesla.edu.rs

 

IT administrator

Petar Vasić
Za pitanja i pomoć oko vašeg računara ili laptop-a. 

telefon:0612987775 peki0902@unionnikolatesla.edu.rs

 

BIBLIOTEKA
Mirela Šantić, dipl. bibliotekar
telefon: 011 2180 287

biblioteka@unionnikolatesla.edu.rs