Fakultet za preduzetnički biznis i menadžment nekretnina

Univerzitet Union Nikola Tesla > O univerzitetu > Fakulteti > Fakultet za preduzetnički biznis i menadžment nekretnina
primer

Fakultet za preduzetnički biznis i menadžment nekretnina

Fakultet za preduzetnički biznis i menadžment nekretnina je visokoškolska ustanova koja jedina u Republici Srbiji edukuje stručnjake za oblast preduzetničkog biznisa i menadžmenta nekretnina. Osmišljeni studijski programi su u veoma visokom procentu kompatibilni sa programima uglednih evropskih, američkih, i azijskih fakulteta. Na fakultetu postoje dva modula koja studenti mogu da biraju: preduzetnički biznis i menadžment nekretnina.

Školovanjem kadra iz preduzetničkog biznisa bitno doprinosi razvoju, unapređenju i podsticanju preduzetništva u Republici Srbiji, dok školovanje kadra iz menadžmenta nekretnina bitno doprinosi razvoju i upravljanju nekretninama u Republici Srbiji. Biti sposoban za uključenje u svet biznisa i nekretnina 21 veka, preduzetnički orjentisan, sa potrebnim znanjima i veštinama iz menadžmenta i biznisa, respektovan od strane poslodavaca, postaje imperativ u skladu sa potrebama privrede Srbije i globalnih procesa. Ova zanimanja predstavljaju esencijalnu komponentu postojanja i razvoja najuspešnijih privreda sveta.

Fakultet za preduzetnički biznis i menadžment nekretnina ima zadatak da:

 • obrazovni proces sprovodi po inoviranim studijskim programima pomoću modernih nastavnih metoda i tehnologija;
 • unapređuje obrazovni proces i kvalitet nastave; implementira nove obrazovne standarde i tehnologije u skladu sa Bolonjskom deklaracijom;
 • kontinuirano radi na sopstvenom razvoju i doprinosi razvoju preduzetništva i u Republici Srbiji u skladu sa evropskim i svetskim znanjima i praksom;
 • ostvaruje saradnju sa srodnim obrazovnim ustanovama u Evropi i svetu radi razmene nastavnih dostignuća, unapređenja pedagoškog umeća nastavnika i razmene studenata u toku praktičke nastave;
 • ostvaruje prenos stručnih, stručno-aplikativnih i praktičnih znanja, veština i sposobnosti u cilju formiranja stručnosti studenata za uspešan rad na poslovima preduzetničkog biznisa i menadžmenta nekretnina u Srbiji i inostranstvu;
 • nauči studente naprednim veštinama komunikacijei poslovanja u multikulturalnom okruženju.

 

Osnovni ciljevi su:

 • postizanje kompetencija, akademskih znanja i stručnih veština, kreativnih i opštih sposobnosti koje omogućuju uspešno obavljanje profesije, razvoj i upravljanje preduzetničkim biznisom i nekretninama;
 • širenje misije i filozofije preduzetništva i osposobljavanje studenata, budućih preduzetnika i menadžera, da uspešno obavljaju aktivnosti u biznisu; savladavajući kompleksnu materiju iz preduzetničkog biznisa i menadžmenta nekretnina;
 • da svršeni studenti svoje kompetencije upotpune atributima koji su svojstveni preduzetnicima kao što su: inovativnost, energičnost, ambicioznost, komunikativnost, sagledavanje problema iz različitih perspektiva, organizacija, vođenje ljudi, rešavanje konflikta i problema, preuzimanje rizika, poznavanje tehnologije, smisao za humor, sposobnost apstraktnog mišljenja i motivisanja članova tima,
 • razvoj preduzetničkog duha kod polaznika kako bi samostalno osmišljavali i oblikovali svoje poslovne aktivnosti i kroz njih ispoljili svoj kreativan identitet; preduzetnički duh se takođe ogleda u marljivosti, posvećenosti poslu i motivisanosti uspehom,
 • obrazovanje kadrova za uspešno razumevanje i rešavanje aktuelnih poslovnih i menadžment problema u oblasti preduzetništva, upravljanja nekretninama, rukovođenja preduzećima, poslovanju u bankarskom sektoru, ustanovama u obrazovanju, javnim službama i državnim institucijama,
 • razvijanje svesti kod studenata za potrebom permanentnog obrazovanja, razvoja društva u celini i očuvanju životne sredine,
 • obrazovanje stručnjaka u domenu timskog rada, kao i razvoj sposobnosti za saopštavanje i izlaganje svojih rezultata stručnoj i široj javnosti,
  sticanje svesti o primeni poslovne etike, profesionalne i društvene odgovornosti, rukovođenja ljudima i timske posvećenosti.
 • razvoj nauke i unapređivanje naučnog stvaralaštva iz oblasti preduzetničkog biznisa i menadžmenta nekretnina;
 • pružanje mogućnosti pojedincima da pod jednakim uslovima steknu visoko obrazovanje, da se obrazuju u ovim atraktivnim i prestižnim zanimanjima koje nude velike mogućnosti za usavršavanje tokom čitavog života, građenje respektabilne karijere i ostvarenje poslovnih i ličnih ciljeva.

 

Planiranje
Fakultet ima organizacionu strukturu i sistem upravljanja koji obezbeđuje postizanje zadataka i ciljeva visokoškolske ustanove. Fakultet neprekidno analizira rad i u skladu sa tim izrađuje petogodišnji, godišnji i kratkoročne planove za operativan rad. Na početku školske godine izrađuje Plan polaganja ispita, a neposredno pred početka ispitnog roka objavljuje ga na oglasnoj tabli i na sajtu fakulteta zbog mogućih izmena na zahtev studenata i nastavnika.