Fakultet za ekonomiju i finansije

Univerzitet Union Nikola Tesla > O univerzitetu > Fakulteti > Fakultet za ekonomiju i finansije
primer

Fakultet za ekonomiju i finansije

Sadašnja i buduća ekonomska, privredna i društvena pozicija Srbije je da ona iz dana u dan postaje sve više integrisani deo svetskih privrednih kretanja za šta su potrebna sofisticirana znanja i kompetencije iz domena finansija i ekonomije uopšte. U konstelaciji novih odnosa, na tržištu radne snage samim tim se uočava potreba za stručnim i odgovarajućim kadrovima koji će moći adekvatno da odgovore na buduće izazove u oblasti razvoja Srbije. Praćenjem tih dinamičnih promena u ekonomskom okruženju kreiran je ovaj studijski program u skladu sa praksom savremenih fakulteta u Evropi i svetu, kao i potrebama naše privrede i društva u celini. Upravo na toj kompatibilnosti sa programima istorodnih ili sličnih inostranih renomiranih fakulteta zasniva se svrsišodnost ovog studijskog programa.

Fakultet za ekonomiju i finansije ima zadatak da:

 • obrazuje visoko-stručne, jasno profilisane kadrove koji će moći svojim znanjem i kompetencijama da se uključe u domaću i internacionalnu poslovnu scenu kao samostalni ili timski učesnici;
 • stvara uslove za razvoj naučnog podmlatka kao lidera u istraživačkim i naučnim poduhvatima iz oblasti finansija, bankarstva, računovodstva i ekonomije;
 • zahvaljujući stečenim ekspertizama iz upravljanja finansijama postanu važan segment biznisa u globalnom privrednom ambijentu;
 • omogući studentima nastavak školovanja na master i drugim studijama iz oblasti ekonomije, finansija ili eventualno nekih drugih srodnih oblasti.

Osnovni ciljevi su:

 • ovladavanje širokim teorijskim znanjima prvenstveno u okviru finansija i ekonomije,
 • praćenje dinamičnih promena na tržištu i sintetizovanje ključnih znanja u oblasti računovodstva, bankarstva i investicija,
 • direktno uključivanje tako obrazovanih kadrova sa funkcionalnim znanjima i veštinama u rešavanje konkretnih problema,
 • razvijanje kadrova koji su, pored kritičkog i samokritičkog razmišljanja, sposobni da primenjuju analitičke i sintetičke naučne metode u rešavanju problema,
 • obrazovanje studenata da su inovativni i kreativni, da prate novine i primenjuju ih u svom radu,
 • da efikasno komuniciraju sa svojim okruženjem vođeni visokim profesionalnim i etičkim normama,
 • razvijanje kreativnih i poslovnih sposobnosti za donošenje finansijskih i investicionih odluka,
 • kompetentno finansijsko upravljanje poslovanjem kompanija,
 • razvijanje poslovne, stručne i liderske sposobnosti koje omogućavaju strateško upravljanje finansijskim rizicima,
 • priprema studenata za nastupe na finansijskim tržištima,
 • vođenje korporativnih i preduzetničkih finansija,
 • odlučivanje u strategijskim projektima.Pravilnik o studijama možete pogledati OVDE