UPIS - Doktorske akademske studije

Univerzitet Union Nikola Tesla > Upis > UPIS – Doktorske akademske studije

Prijava za doktorske studije

Dokumentacija koju kandidat mora priložiti prilikom upisa na Doktorske akademske studije na svim Studijskim programima

Potrebna dokumenta za upis na doktorske akademske studije za naše studente:

 1. 2x ŠV-20 obrasca – popunjena
 2. Biografija – CV
 3. Spisak objavljenih radova
 4. Overena kopija diplome i dodatka diplomi o završenim osnovnim akademskim studijama kod notara. Obavezan je prevod diplome na srpski jezik kod sudskog tumača (Diplomu koja nije stečena na teritoriji Republike Srbije potrebno je nostrifikovati)
 5. Overena kopija diplome i dodatka diplomi o završenim master akademskim studijama kod notara. Obavezan je prevod diplome na srpski jezik kod sudskog tumača (Diploma koja nije stečena na teritoriji Republike Srbije potrebno je nostrifikovati)
 6. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija)
 7. Fotokopija lične karte/očitana lična karta
 8. Indeks
 9. Tri fotografije kao za pasoš

 

Potrebna dokumenta za upis na doktorske akademske studije za strane studente:

 1. 2x ŠV-20 obrasca – popunjena
 2. Biografija – CV
 3. Spisak objavljenih radova
 4. Overena kopija diplome i dodatka diplomi o završenim osnovnim akademskim studijama kod notara kao i obavezan prevod na srpski jezik kod sudskog tumača (Diplomu koja nije stečena na teritoriji Republike Srbije potrebno je nostrifikovati)
 5. Overena kopija diplome i dodatka diplomi o završenim master akademskim studijama kod notara kao i obavezan prevod na srpski jezik kod sudskog tumača (Diplomu koja nije stečena na teritoriji Republike Srbije potrebno je nostrifikovati)
 6. Sertifikat o znanju srpskog jezik
 7. Fotokopija pasoša
 8. Iz uprave za strance priložiti prijavu boravka u R. Srbiji (beli karton)
 9. Indeks
 10. Tri fotografije kao za pasoš

 

Za upis na doktorske akademske studije uslov je da kandidat ima prosečnu ocenu minimum 8,00 na osnovnim i na master akademskim studijama. Svu potrebnu dokumentaciju za apliciranje neophodno je skenirati i proslediti na e-mail srtrifunovic@fgm.edu.rs kao bi Komisija pregledala i dala mišljenje, predlog i rešenje za upis na doktorske studije.

Pre upisa potrebno je da student aplicira za željeni studijski program elektronskom prijavom

Pri upisu se plaća prva rata školarine u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan uplate. Školarina je definisana ugovorom o studiranju i plaća se u četiri rate.

Podaci o stalnom boravku
Podaci o mestu boravka za vreme studiranja
Školarinu plaća (izaberite odgovor)
Podaci o prethodno završenim studijama
Kako ste culi za Univerzitet Union Nikola Tesla?