Doktorske akademske studije

Menadžment održivog razvoja

primer

Doktorske akademske studije

Fakultet:

Fakultet za preduzetnički biznis i menadžment nekretnina

Naučna, stručna ili umetnička oblast:

Menadžment i biznis

Doktorske akademske studije Menadžment održivog razvoja traje tri godine i nosi 180 ESPB. Od toga se 150 ESPB stiče polaganjem ispita iz nastavnih predmeta, 20 ESPB polaganjem teorijskih osnova doktorske disertacije, a 10 ESPB se stiče izradom i odbranom doktorske disertacije. Vrednost doktorske disertacije (izrada i odbrana) je 10 ESPB bodova.

Doktorske studije se zasnivaju na naučno-istraživačkom radu polaznika tokom koga stiču kompetencije i znanja prema međunarodnim standardima, potrebama nauke, visokog obrazovanja i privrede. Studijski program se sastoji od 2 obavezna predmeta i 4 bloka po dva izborna predmeta, od kojih student bira po jedan.

Obavezni predmeti su Metodologija NIR-a i Održivi razvoj koji se slušaju na prvoj godini studijskog programa.

Izborni blok na prvoj godini čine predmeti: Strategijski finansijski menadžment, Etika i društvena odgovornost, Modelovanje razvojnih procesa Procene rizika i upravljanje sistemima životne sredine , Obnovljivi izvori energije, Energetska efikasnost, Matematičke i statističke metode u menadžmentu i Menadžment informacionih tehnologija.
Na drugoj godini studijskog programa obavezni predmeti su: Razvoj inovativne organizacije, Razvojna politika i strategija, Globalizacija i društveno-ekonomski razvoj, Istraživanje i publikovanje radova -SIR i Doktorska disertacija – teorijske osnove – SIR.
Na trećoj godini, obavezni predmeti su Doktorska disertacija – studijski istraživački rad 1, Doktorska disertacija – studijski istraživački rad 2 i Doktorska disertacija – izrada i odbrana doktorske disertacije.

Način izvođenja nastave: Obeležja studija su individualni pristup doktorantima, naglasak na interdisciplinarna znanja potrebna za istraživanje i implementaciju održivog razvoja, aktuelne i istraživačke teme seminarskih radova, projektnih zadataka, radionica, studije slučaja i dr. Svoj istraživački interes student profiliše izborom predmeta koje će izučavati i polagati, a koji doprinose detaljnim znanjima i razumevanju oblasti (teme) svoje doktorske disertacije. Izborni predmeti se biraju iz grupa predloženih predmeta na samom studijskom programu. Nastava iz nastavnih predmeta (obaveznih ili izbornih) se izvodi kao grupna ili individualna (mentorska). Odluku o vrsti nastave i izbornim predmetima koji će se organizovatii donosi Rukovodilac doktorskih studija na predlog komisije za kvalitet studijskog programa (studijske grupe).

Doktorske studije će obezbediti stvaranje strateškog partnerstva između Fakulteta, Univerziteta i privrede, a uključivanjem polaznika na doktorske studije omogućiće se postepeno povezivanje istraživačkih i razvojnih jedinica u privredi, uspostavljanje zajedničkih istraživanja i na njima zasnovanom obrazovanju između univerziteta, naučnih instituta i privatnog i javnog sektora, što su i strateški ciljevi razvoja nauke u Republici Srbiji.

Studije se smatraju završenim kada student ispuni sve obaveze propisane studijskim programom, uspešno odbrani doktorsku disertaciju i sakupi 180 ESPB bodova. Doktorske studije ne mogu trajati duže od 10 godina.