Master akademske studije

Ekonomija i finansije

primer

Master akademske studije

Fakultet:

Fakultet za ekonomiju i finansije

Naučna, stručna ili umetnička oblast:

Ekonomske nauke

Studijski master program  Ekonomija i finansije  je savremeno koncipiran, jednogodišnji program master akademskih studija, koji obrazuje stručnjake – master ekonomiste iz ekonomije i finansija. Program karakteriše savremen pristup analizi problema i inkorporiranost najnovijih dostignuća iz oblasti ekonomije i finansija.

Struktura studijskog programa  Ekonomija i finansije  koncipirana je u skladu sa aktuelnim programima na sličnim visokoobrazovnim institucijama u zemlji i svetu, zasnovana je na Bolonjskoj deklaraciji i u skladu je sa savremenim zahtevima modernog poslovanja.

Osnovni cilj studijskog programa  MAS Ekonomija i finansije  jeste  obrazovanje ekonomista koji su kompetentni za obavljanje najsloženijih ekonomskih poslova u realnom sektoru i u finansijskim institucijama (bankama, revizorskim kućama i drugim finansijskim organizacijama) i koji su osposobljeni za donošenje kompleksnih poslovnih i finansijskih odluka u kompanijama, bez obzira na njihovu veličinu i delatnost kojoj pripadaju, što podrazumeva visok stepen specijalizovanih akademskih znanja i poslovnih veština iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva, i osposobljenost za analizu i rešavanje složenih poslovnih i upravljačkih problema u raznim oblastima privrede i društva.

Broj predmeta na studijskom programu je obavezan (4 predmeta), a ostali su izborni (2 se biraju sa liste od 4 predmeta). Odnos ESPB bodova izbornih predmeta prema ukupnom broju bodova je veća od 30%, što zadovoljava propisane standarde.  Student može uticati na strukturu studijskog programa sa izbornim predmetima, i samim tim, oblikovati svoj akademski profil kroz izborne grupe predmeta. Student u drugom semestru brani master rad.  Fond časova za svaki predmet je po 30 časova za predavanja vežbe u zimskom semestru.