Prelaz sa drugih fakulteta

Univerzitet Union Nikola Tesla > Upis > Prelaz sa drugih fakulteta

Prelaz sa drugih fakulteta

Radi dobijanja informacije na koju godinu se možete upisati potrebno je dostaviti referentu studentske službe elektronskim putem skenirano Uverenje o položenim ispitima sa fakulteta sa koga se prelazi.

Dokumentacija koja je potrebna za upis prelaznika:

  • 2x ŠV-20 popunjena obrasca
  • Uverenje o položenim ispitima sa fakulteta sa koga se prelazi (original)
  • Izvod iz Matične knjige rođenih  (original)
  • Očitana lična karta, odnosno fotokopija biometrijske lične karte bez čipa
  • Indeks
  • 3 fotografije