Stevanović Miroslav, Dosije lica u međunarodnom pravu: Normativni okvir postupanja sa dosijeima tajnih službi bivših represivnih režima, Grafo San 2018, Beograd, ISBN 978-86-84517-06-9

Autori Miroslav Stevanović
Tip publikacije M43
Polje publikacije Društveno-humanističko
Godina 2018
DOI
Časopis Grafo San, Beograd, ISBN 978-86-84517-06-9
Volumen
Broj
Strana od
Strana do
URL