Dragana Vasiljević Tomić, Ekološki građevinski materijali, Naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem „Bespravna gradnja, legalizacija, zaštita urbanih sredina, prostora, resursa, istorijskog i kulturnog nasleđa i životne sredine“, str. 184-193, ur. V.Zlatanović, ISBN 978-86-9156671-7-0.

Autori Dragana Vasiljević Tomić
Tip publikacije M63
Polje publikacije Tehničko-tehnološko
Godina
DOI
Časopis Naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem „Bespravna gradnja, legalizacija, zaštita urbanih sredina, prostora, resursa, istorijskog i kulturnog nasleđa i životne sredine“, ur. V.Zlatanović, ISBN 978-86-9156671-7-0.
Volumen
Broj
Strana od 184
Strana do 193
URL