dr Suzana Koprivica

Prorektor za nastavu

Zvanje: Redovni profesor

Uža naučna oblast: Projektovanje i konstrukcije

Email: skoprivica@unionnikolatesla.edu.rs

dr Tatjana Kosić

Erasmus koordinator univerziteta

Zvanje: Redovni profesor

Uža naučna oblast: Projektovanje i konstrukcije

Email: tkosic@unionnikolatesla.edu.rs

CV:

SRB

dr Nebojša Zakić

Rektor

Zvanje: Redovni profesor

Uža naučna oblast: Menadžment

Email: nzakic@unionnikolatesla.edu.rs

dr Zoran Cekić

Prorektor za međunarodnu saradnju

Zvanje: Vanredni profesor

Uža naučna oblast: Menadžment - organizacija i tehnologija gradnje

Email: zcekic@unionnikolatesla.edu.rs