Vesti

Univerzitet Union Nikola Tesla > Vesti > Fakultet za graditeljski menadžment > Arhitektura > Docent dr Bojan Končarević održaće predavanje na temu NEKOLIKO DISKUSIJA O OBLIKOVANJU IDEJE

Docent dr Bojan Končarević održaće predavanje na temu NEKOLIKO DISKUSIJA O OBLIKOVANJU IDEJE

Docent dr Bojan Končarević, održaće 14.03.2024.godine od 11-12 časova, predavanje u amfiteatru Univerziteta Union Nikola Tesla.

Tema predavanja: NEKOLIKO DISKUSIJA O OBLIKOVANJU IDEJE.

Sažeta biografija: Bojan Končarević arhitekta, rođen u Sarajevu 1984. godine, upisuje 2003.godine i diplomira u studio klasi profesora Branislava Mitrovića 2008.godine kao najbolji student Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Nakon jednogodišnjeg specijalističkog boravka kao dobitnik Stipendije Ito Fondacije u ex Tadao Ando (dobitnik Prickerove nagrade) Laboratoriji profesora Manabu Čibe, 2009. godine upisuje doktorske studije u svetski poznatoj laboratoriji za materijale na katedri jednog od vodećih svetskih arhitekata, profesora Kengo Kume, na Fakultetu arhitekture Univerziteta u Tokiju. Bojanov mentor, profesor Kengo Kuma je studirao u SAD-u, danas njegov projektni biro sa preko 150 arhitekata, ima sedišta u Tokiju i Parizu. Bojan svoje doktorske studije obavlja u Kuma Lab, poznatoj i priznatoj po metodološkom pristupu u izučavanju arhitekture, u kojoj stiče zvanje doktora nauka 2015.godine. Svoje stečeno studijsko i radno iskustvo prenosi kroz aktivne projektantske i akademske projekte u Beogradu. U okviru samostalne prakse, od 2015.godine do 2018. godine aktivno je uključen u projektovanje i izvođenje objekata arhitektonskog biroa APoint  sa sedištem u Dubaiju, Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Od 2024.godine vodi nastavne aktivnosti kao docent na Fakultetu za graditeljski menadžment na smeru Arhitektura i urbanizam  Univerziteta Union Nikola Tesla u Beogradu.