Alumni

Milan Lujić, vlasnik i direktor firme ML BauGmbH, Beč, Republika Austrija
 „Univerzitet Union-Nikola Tesla omogućio mi je da steknem sve potrebne veštine u vezi građevinske struke za koju sam se opredelio. Profesorii saradnici dali su uvek sve od sebe da dobijemo kvalitetne temelje, i presvega da znamo da primenimo svoje znanje nakon završetka studija. Takođe, profesori su uvek izlazili u susret, bili predusretljivi i trudili se da maksimalno prenesu svoje znanje na nas. Kvalitetni studijski program dao mi je još veći motiv za uspeh, kako na poslovnom, tako i na životnom planu. Budućim studentima bih rado preporučio univerzitet Union-Nikola Tesla, bez obzira za koji se studijski program odulče na ovom univerzitetu, verujem da će usvojiti sve ono što im je potrebno  za produktivanu i uspešanu karijeru.“

Rista Popović, Energoprojekt Industrija a.d.
 „Univerzitet Union – Nikola Tesla je moderna i dobro organizovana ustanova, sa profesorima koji su vrhunski stručnjaci u svojoj oblasti i uvek spremni da studentima pomognu i izađu u suret na svom putu do sticanja znanja i diplome kao i da ih podstaknu na dalji razvoj i usavršavanje.“

Sara Jeličić, KG Promet, Konsultantske usluge iz oblasti Arhitekture i dizajna
„Univerzitet Union – Nikola Tesla pružio mi je kvalitetno obrazovanje u oblasti Arhitkture i urbanizma, kvalitetni i stručni profesori posvećeni su studentima i odlični u prenošenju znanja. Fakultet je za mene bio jako dobar izbor za osnovne kao i za master studije. “ 

Svetislav Bajić, Technical Group Manager/Project Manager, STRABAG EAD, 115G, Tsarigradsko shose blvd., fl. 8, 1784 Sofia, Bulgaria
„Tim profesora svoje znanje bezrezervno prenose na svoje studente, a svoje obaveze i vreme provedeno na fakultetu optimizuju i usaglasavaju sa potrebama studenata.
Studiranje na fakultetu, gde vas profesionalno usmerava grupa vrsnih naučnika a ceo tim sa Fakulteta ima visok nivo komunikacije, kompetencije, ambicije i predusretljivosti, bilo je pravo zadovoljstvo i svakom budećem kolegi bi ga rado preporučio. “

Stanko Verić, Verich Design Group, Zagreb
„Odličan izbor fakulteta ko planira da studira arhitekturu. Univerzitet Union Nikola – Tesla će Vam ponuditi kompletna znanja, informacije i prilike za profesionalni razvoj, koja su Vam potrebna da bi se bavili poslom arhitekte, ali u sklopu studija: i znanja i veštine iz oblasti menadžmenta, marketinga, poslovanja, dizajna, koje će Vam otvoriti nove vidike, mogućnosti i mnoga vrata u životu i radu, posebno ukoliko želite krenuti putem  privatnog biznisa. “

Ana Rajković, Državna struktura, Beograd
„FGM – Univerzitet Union-Nikola Tesla poseduje kvalitetne studijske programe koji predstavljaju dobar spoj inženjerskih, istorijskih i umetničkih predmeta, gde se posebna pažnja posvećuje podučavanju kako tradicionalne gradnje, tako i inovativnim tehnologijama i dizajnu. Kroz osnovne i master studije formiraju se budući inženjeri spremni za timski ili samostalni rad, kao i za dalje stručno usavršavanje.“

Jugoslav Jugović, vlasnik projektnog biroa Revolution Architects
„Predanost profesora i znanje koje su mi preneli je od neprocenjive vrednosti u praksi. Institucija je u službi studenta. “

BiljanaPavić, rukovodilac na projektima visokogradnje (projekti u zemlji i inostranstvu), Energoprojekt  Visokogradnja. Od januara 2023 na projektu TPS Zemun, Energoprojekt Niskogradnja
„Radno iskustvo sam upotpunila sa studijama na Univerzitetu Union – Nikola Tesla. Radom na projektima u zemlji i inostranstvu, u zavisnosti od ugovorenih projekata, znanje koje sam stekla na univerzitetu mi je olakšalo rad i uslove izvođenja radova na projektima van Srbije. Saradnja sa profesorima u svakom momentu je od velikog značaja u situacijama kada se radi na projektima. Na Univerzitetu se dobija znanje koje je potrebno, sa svim novim koracima inovacija u projektovanju i izvođenju građevinskih radova, takođe i potrebnim praćenjem projekta struke, finansija, pravnih termina. Znanje koje se dobije lako je nadograditi izmenama propisa u budućnosti. Na projektima od značaja za firmu u kojoj radim, banke, bolnice, stambene zgrade, poslovni objekti, uspešno sam prenela znanje stečeno na Univerzitetu.“

Nikola Alempijević, Cocon desing, Arhitektonsko i urbanisticno uredjenje kao i uredjenje enterijera 
„Univerzitet Union – Nikola Tesla je pored kvalitetnog obrazovanja u oblasti arhitekture i urbanizma, pružio i veliko sazrevanje i oblikovanje za sve što nas čeka u životu. Profesori na univerzitetu su uz odlično preneseno znanje bili i veliki pedagozi prema nama i učili nas o pravim vrednostima u oblasti dizajna i umetnosti.“

Jelena Radovanović, Project Manager u IT firmi Constru (https://www.constru.ai) – koja razvija softver za praćenje gradilišta uz pomoć veštačke inteligncije. 
„Razumevanje, znanje, posvećenost – su reči kojima bih opisala svoje drage profesore na departmanu Arhitektura, Fakulteta za graditeljski menadžment, Univerziteta Union – Nikola Tesla, koji su me motivisali da kontiunirano radim na sebi, učim i stičem nova znanja i veštine kako bi postala stručnjak u svojoj oblasti.“ 

Nikolina Urukalo, Arhitekta/projektant – firma: BuildX
“Moja vokacija je zaslužna uspešnim recenzijama zahvljujući departmanu Arhitektura, Fakulteta za graditeljski menadžment, Univerziteta Union – Nikola Tesla koji sam završila a samim tim rezultirala ne dugo čekanim zaposlenjem. Moja iskrena i topla preporuka budućim generacijama koje su željne kvalitetnim sticanjem znanja da idu utabanom stazom kojom sam i ja išla”.

Nina Šabović,  građevinski inženjer konsultant, Ramboll, Kristiansand, Norveška, (https://no.ramboll.com)
„Za Fakultet za graditeljski menadžment na Univerzitetu Union – Nikola Tesla sam se odlučila jer je to jedan od boljih fakulteta i pošto sam dobila dobre preporuke od drugarice koja je tamo studirala. Na osnovnim i master studijama sam dobila osnovno obrazovanje koje sam mogla da primenim i u praksi. Moje celokupno iskustvo sa fakultetom je bilo odlično. Savet je da se studenti redovno informišu o svim mogućnostima koje fakultet pruža i da ih koriste jer stvarno mogu dobiti mnogo toga.“ 

Stefan Veselinović, Arhitekta/ BIM menadžer, Bureau Cube Partners
„Bilo mi je veliko zadovoljstvo da svoje osnovne akademske studije provedem na Univerzitetu Union Nikola Tesla – Fakultet za graditeljski menadžment, departman Arhitektura i urbanizam. U tom periodu stekao sam znanje koje mi je značilo kako za dalji put na master studijama u Milanu, tako i kasnije na poslovnom putu. Moja nada je da će fakultet zadržati svoj kvalitet i pratiti savremene tokove u industriji kako bi svoje studente, kao što sam bio ja, pripremiti za budućnost.“ 

Cilj formiranja ALUMNI KLUBA je uspostavljanje i održavanje veze između Fakulteta za ekologiju i zaštitu životne sredine i diplomiranih studenata kao i podsticanje saradnje između fakulteta, preduzeća i organizacija u kojima ste zaposleni. 
Fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine želi da uspostavi trajnu vezu sa svojim diplomiranim studentima i informisati ih o svim razvojnim planovima i programima, te uključiti sve one koji žele pomoći razvoju fakulteta. 
U tom smislu, komunikacija sa diplomiranim studentima jedan je od važnih zadataka i to ne samo vezano za njihove želje i potrebe (studiranje ili pronalazak posla) već i njihovo razmišljanje o samom studijskom programu. Bivši studenti mogu uticati na profilisanje novih nastavnih planova i programa, pomagati u marketingu i samoj promociji fakulteta. 
ALUMNI KLUB (studenti koji su završili studije na studijskim programima Fakulteta za ekologiju i zaštitu životne sredine).

Ivona Stojiljković, dipl.analitičar zaštite životne sredine, Kompanija za skladištenje i distribuciju naftnih derivata VML doo Jakovo
Poslovi na kojima radim i u kojoj meri su mi bila od koristi stečena znanja na Fakultetu za ekologiju i zaštitu životne sredine: 
•Direktor;
•Lice za BZNR; 
•Osoba odgovorna za upravljanje otpadom i ZŽS; 
•Savetnik za hemikalije; 
•Referent zaštite od požara; 
•Predstavnik rukovodstva za QMS, EMS i OHSMS.
Pored poslova generalnog direktora obavljam i napred navedene poslove iz oblasti preventivnog inženjerstva. Stečena znanja na Fakultetu za ekologiju su mi bila od velike koristi jer studijski program – Zaštita životne sredine mi je omogućio da se u potpunosti upoznam i savladam tehnike procene i upravljanja rizicima po kvalitet, životnu sredinu, bezbednost na radu i opasnost od požara. Pored toga zvanje dipl. Analitičar za ZŽS omogućilo mi je apliciranje za odgovarajuća uverenja koja su neophodna za obavljanje napred navedenih poslova.

Nataša Borojević, MSc analitičar zaštite životne sredine, Opštinska uprava opštine Plandište
Poslovi na kojima radim i u kojoj meri su mi bila od koristi stečena znanja na Fakultetu za ekologiju i zaštitu životne sredine:

Zamenik rukovodioca odeljenja za urbanizam, građevinarstvo, zaštitu životne sredine, komunalne, inspekcijske poslove, lokalno-ekonomski razvoj i poljoprivredu.
Obavljam poslove koji se odnose na zaštitu životne sredine; poslove koordinatora bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite od požara; vršim poslove vezane za komunalnu inspekciju; radim izveštaje za Skupštinu opštine, Opštinsko veće i nadležne republičke organe; učestvujem u programima i projektima koji se odnose na zaštitu životne sredine, rukovodim odeljenjem s obzirom da odeljenje nema rukodovodioca. Stečena znanja na Fakultetu za ekologiju i zaštitu životne sredine omogućila su mi da u potpunosti unapredim i usavršim znanja iz ove oblasti, savladam tehnike procene uticaja na životnu sredinu, upravljanja otpadom, steknem licence potrebne za obavljanje određenih poslova kao i rukovodim odeljenjem.

Magdalena Nikolić, Dr. nauke o zaštiti životne sredini, Fakultet za inženjerski imenadžment, Bulevar Vojvode Mišića 43, Beograd
Poslovi na kojima radim i u kojoj meri su mi bila od koristi stečena znanja na Fakultetu za ekologiju i zaštitu životne sredine:

•Profesor 
•Rukovodilac doktorskih studija upravljanje otpadom

Stečeno znanje na ovom programu pomoglo mi je da nađem posao u struci. Takođe, pohađajući ovaj program stekla sam znanja i razvila veštine neophodne za razumevanje konkretnih praktičnih zadataka iz struke kroz:
-analizu i razumevanje problema u oblasti životne sredine, naročito oblasti upravljanja otpadom;
–primenu metoda i alata za rešavanje tih problema;
–ocenjivanje složenih ekoloških i ekonomskih interakcija u održivom upravljanju  otpadom kroz primenu cirkularne ekonomije i bioekonomije;
–kritički pristup i ocenu zakonskih okvira u oblasti zaštite životne sredine i upravljanja otpadom;
–obezbeđivanje kvaliteta stručnog obrazovanja i stalno praćenje i evaluacija rezultata, studenata na osnovnim, master i doktorskim studijama.

Milena Šljivić, MSc Ekolog, Opštinska uprava Gradske opštine Kostolac
Poslovi na kojima radim i u kojoj meri su mi bila od koristi stečena znanja na Fakultetu za ekologiju i zaštitu životne sredine:

•Samostalni stručni saradnik na komunalnim poslovima i poslovima zaštite životne sredine;
•Savetnik–Komunalni inspektor 
•Referent zaštite od požara.

Obavljam poslove komunalnog inspektora, zatim poslove koji se odnose na zaštitu životne sredine i poslove zaštite od požara; radim izveštaje za Skupštinu GO Kostolac, Opštinsko veće i nadležne republičke organe. Znanja stečena na Fakultetu za ekologiju i zaštitu životne sredine omogućila su mi da u potpunosti savladam problematiku izrade planova i programa zaštite životne sredine na nivou lokalne zajednice. Stečena znanja su mi bila od velike koristi za polaganje ispita za rad u državnim organima kao i za polaganje ispita za obavljanje poslova zaštite od požara.

Marijana Vuković, MSc analitičar zaštite životne sredine, Sertifikaciono telo  JUQS d.o.o. Beograd, Ul. Crnogorska 3
Poslovi na kojima radim i u kojoj meri su mi bila od koristi stečena znanja na Fakultetu za ekologiju i zaštitu životne sredine:

•Vodeći proveravač za QMS, EMS;
•Rukovodilac poslovne jedinice Jugoinspekt Kontrol d.o.o. Bar;

Znanja stečena na fakultetu su mi vrlo značajna prilikom obavljanja poslova vodećeg proveravača za sistem menadžmenta zaštitom životne sredine ISO 14001:2015, iz različitih delatnosti organizacija. Stečena znanja mi koriste prilikom vođenja sistema EMS u organizaciji gde vodim sistem i održavam akreditaciju. Sva znanja su osnov za nadogradnju novih kroz dodatne obuke u skladu sa ISO standardima.

Snežana Bučanović, BSc analitičar zaštite životne sredine, Serbia Zijing Mining  d.o.o  Bor
Poslovi na kojima radim i u kojoj meri su mi bila od koristi stečena znanja na Fakultetu za ekologiju i zaštitu životne sredine:

•Saradnik za zaštitu životne sredine;

Poslovi saradnika za zaštitu životne sredine podrazumevaju obradu kvantitativnih i kvalitativnih podataka prikupljenih na terenu, na osnovu kojih se utvrđuje stepen uticaja čoveka i njegovih aktivnosti na životnu sredinu (količina štetnih materija u vodi, vazduhu i tlu). Stečena znanja na Fakultetu za ekologiju i zaštitu životne sredine omogućila su mi da podatke koje dobijamo od monitornga obrađujem i objavljujem u formi izveštaja o stanju životne sredine, zaim da primenjujem različite metode i tehnike za analizu ključnih elemenata i struktura u rešavanju zagađenja i donosim mere i akcije na planu zaštite životne sredine u skladu sa principima održivog razvoja.

Luka Ivančajić, master analitičar zaštite životne sredine, GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD, Centar za higijenu i humanu ekologiju – Jedinica za ispitivanje kvaliteta i unapređenje stanja životne sredine
Poslovi na kojima radim i u kojoj meri su mi bila od koristi stečena znanja na Fakultetu za ekologiju i zaštitu životne sredine:
Praćenje zagađenosti životne sredine iz oblasti zemljišta, sedimenta, podzemnih i pijaćih voda i buke.
Evidentiranje i analiza zdravstvenih indikatora životne sredine iz oblasti kvaliteta zemljišta, sedimenta, podzemnih voda, pijaćih voda i buke.
Uzorkovanje zemljišta, sedimenta, podzemnih, površinskih i pijaćih voda.
Organizovanje i sprovođenje mera u vandrednim situacijama, obrada i prikaz geografske
distribucije praćenih zagađenja životne sredine.
Izrada periodičnih publikacija po programima.
Rad na značajnijim projektima:
-Ispitivanje zagađenosti zemljišta (Beograd 2016 – 2022; Pančevo 2017-2019; zemljišta,vazduha i vode Mišar 2019; zemljišta i podzemnih voda Elemir-HIP Petrohemija 2019); zemljišta Čačak (2017-2022)
-Projekat “Jadar” – „Rio Sava Exploration doo“ (2020)
-Istraživanje za izradu projektno tehničke dokumentacije za potrebe povezivanja gasovodnih sistema Bugarske i Srbije (2018)
-Realizacija programa merenja buke u životnoj sredini na teritoriji Beograda (2017).

Goran Češljar, doktor nauka-nauke o zaštiti životne sredine, Institut za šumarstvo, Beograd
Poslovi na kojima radim i u kojoj meri su mi bila od koristi stečena znanja na Fakultetu za ekologiju i zaštitu životne sredine:

· Rukovodilac odeljenja za uređenje prostora, GIS i šumarsku politiku;
– u naučnom zvanju naučni saradnik;
– u nastavnom zvanju – docent;
– stručne aktivnosti sprovodi u izradi, objavljivanju i saopštavanju rezultata u međunarodnim i domaćim časopisima, na naučnim skupovima u zemlji i u inostranstvu;
– učestvovao je kao istraživač, koordinator ili rukovodilac projektnog zadatka, i u realizaciji većeg broja naučnih i stručnih projekata, studija i programa;
– do sada je bio angažovan na realizaciji 20 istraživačkih projekata;
– član je redakcionog odbora časopisa nacionalnog značaja, recezent radova, član komisija za izbor u naučna zvanja, član naučnih i naučno-stručnih društava.

Pored završenih osnovnih studija na Šumarskom fakultetu, zvanje doktora nauka – nauke o zaštiti životne sredine stečeno na Fakultetu za ekologiju i zaštitu životne sredine omogućilo mi je multidisciplinarni pristup u svom naučno-istraživačkom radu. Takođe, zvanje doktora nauka – nauke o zaštiti životne sredine mi je omogućilo da budem aktivan u formiranju mladih naučnih kadrova kroz učestvovanje u nastavi na master akademskim studijama.

Lea Prorocić, Dipl. Analitičar zaštite životne sredine; Student Master programa na engleskom jeziku Geoengineering, Univerzitet u Firenci (IT); DICEA – Department for Environmental Engineering; The UNESCO Čair on the Prevention and Sustainable Management of Geo-Hydrological Hazards
Poslovi na kojima radim i u kojoj meri su mi bila od koristi stečena znanja na Fakultetu za ekologiju i zaštitu životne sredine:
Dobitnik nagrade Univerziteta u Firenci za prethodni uspjeh na studijama Ekologije i zaštite životne sredine; internacionalne studije u vezi modeliranja, proćene, prevencije, mitigacije i sanacije geo-hidroloških hazarda (zemljotresi, poplave i klizišta); erozija i konzervacija zemljišta, strukturalna geologija i inžinjerska geomorfologija.

Profesionalni uspeh naših studenata je naš osnovni cilj i naša najbolja preporuka. Široka mreža naših alumnista, uspeđnih diplomaca, je nabolji dokaz rada naših profesora i kvaliteta teorijsko-praktičnog znanja koje studinti nose nakon diplomiranja. Naši studenti su uspešni radnici, rukovodioci u domaćim i stranim kompanijama a sve to govori o prednosti i znanju koje stiču studiranjem na Fakultetu za ekonomiju i finansije na Univerzitetu “Union-Nikola Tesla“.

U toku studiranja na Fakultetu za ekonomiju i finansije trudimo se da našim studentima pružimo potrebna znanja, kompetencije i veštine koje su neophodne za brzo i lako zaposljavanje kao i uspešan razvoj karijere svakog od studenata u zemlji i inostranstvu. Naš cilj je da studentima obezbedimo profesionalnu praksu u vodećim bankama, osiguravajućim kompanijama i ostalim finansijskim institucijama u zemlji i inostranstvu, da organizujemo radionice, tribine i tematska predavanja u okviru kojih studenti imaju mogućnost da se povežu sa ljudima iz sveta biznisa i finansija i ono najvažnije da ih naučimo da rade na povezivanju tekućih studenata i našeg ALUMNI kluba stvarajući na taj način nove mogućnosti za zajednički rast i razvoj.

Naši ciljevi su jasni:

  • Povezivanje bivših studenata koji su diplomirali, magistrirali i doktorirali na Univerzitetu “Union-Nikola Tesla”
  • Pružanje novih informacija o inovacijama u profesionalnim i naučnim disciplinama.
  • Učestvovanje članova u međunarodnim i naučnim konferencijama, stručnim skupovima i seminarima koje Univerzitet organizuje.
  • Razvijanje saradnje između Univerziteta i preduzeća/organizacija u kojima rade bivši studenti Univerziteta “Union-Nikola Tesla”
  • Unapređivanje i razmena stručnih, naučnih i praktičnih znanja među članovima.
  • Prenošenje znanja i iskustva studentima i njihovo usavršavanje i poslovno napredovanje.
  • Povezivanje sa potencijalnim poslodavcima i prepureke za pozicije za koje apliciraju.
  • Motivisanje sadašnjih studenta kroz saradnju sa bivšim studentima, našim članovima.

Adresa: ALUMNI KLUB

Fakulteta za ekonomiju i finansije, Univerzitet “Union-Nikola Tesla” Cara Dušana 62-64, Beograd

Članovi ALUMNI KLUBA

1. Nikola Labović
Gigatron
062/670226
nikola.labovic98@hotmail.com

2. Miroslava Jevtić
Eurobank
065/4206509
jevticmira94@gmail.com

3. Anđa Brajović
Esensa d.o.o
065/3727557
andjabrajovic@yahoo.com

4. Jelena Nijemčević
OTP banka
064/2213652
jelena.nijemcevic7@gmail.com

5.Stefan Racić
Tehnomanija
060/3904070
stefan.g.racic@gmail.com

6. Jovana Ćoso
Koncept – računovodstvena agencija
064/5688158
jovanacoso1@gmail.com

7. Violeta Jovanović
Eurobank
060/0123923
jovanovic.violeta@yahoo.com

8. Violeta Živković
Poreska uprava
063/576759
zivkovicv988@gmail.com

9. Tomislav Perić
Komercijalna banka
065/9560062
tperic71@gmail.com

10. Nevena Petković
NCR
064/2807945
nevena.1@hotmail.com

11. Marija Mladenović – AU „Neopharm“, Barajevo
Mmladenovic546@gmail.com

12. Jovana Tasić – ZF Friedrichshafen AG, Beograd
jovanatasic321@gmail.com

13. Miloš Đokić – MONA, Zlatibor
milosdjokic031@gmail.com

14. Teodora Milinković – student
teamedak2@gmail.com

15. Slađana Ilić – student
sladjjana_np@hotmail.com

16. Anđela Ćoso – Telekom AD Beograd
andjelacoso01@gmail.com

17. Ivana Milosavljević – Student master studija
ivanamilosavljevic62@gmail.com

18. Nikola Pavlović – „ Pomoć na putu“ Mladenovac
nikola22092000@gmail.com

19. Lidija Mićović – student
lidijamicovic@yahoo.com

1. Biljana Ćosić- menadžer Telekom Srbija

2. Radenko Aničić – rukovodilac PTT Srbija

3. Vladimir Kokanović- predsednik Poslovnog slovenačko-srpskog kluba Ljubljana

4.Đorđe Đoković – direktor ATP turnir Srbija

5. Dragana Jovanović- menadžer Mercedes Srbija

Po završetku studija, studentima Fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost otvaraju se vrata najelitnijih institucija u oblasti diplomatije i bezbednosti. Naši diplomirani studenti osnovnih i master studija rade u ministrastvima Spoljnih poslova, Vojske, Policije. Najbolji studenti posao su dobili u najzatvorenijim institucijama sistema Republike Srbije, u Vojnoobaveštajnoj agenciji, Vojnobezbednosnoj agenciji, Bezbednosno informativnoj agenciji, u Žandarmeriji, Specijalnim antiteroriističkim jedinicama, ali i u širokom sektoru javnih poslova, Institutima društvenih nauka, javnim preduzećima i privatnom sektoru. Studente doktorskih studija, osim temeljnog stručnog teorijskog znanja pripremamo i za specifične diplomatske i bezbednosne veštine  koje širok spektar mogućnosti za sve navedene poslove proširuju i naučno-istraživačkim radom.

Vladimir Radovanović je diplomirao na Fakultetu za informatiku i računarstvo Univerziteta „Union-Nikola Tesla“ u Beogradu. Student je Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, nastavnik Gimnazije „Uroš Predić“ Pančevo i saradnik Regionalnog centra za talente „Mihajlo Pupin“ u Pančevu. 

Rekao je o nama: Fakultet za informatiku i računarstvo, Univerziteta „Union-Nikola Tesla“ u Beogradu, predstavlja primer savremeno organizovanog akademskog nivoa obrazovanja koji ispunjava sve standarde optimalnog sticanja znanja, umenja i veština neophodnih svim vrednim i ambicioznim mladim ljudima. Na fakultetu se afirmiše inicijativa, kreativnost i kritičko razmišljanje studenata tokom celokupnog školovanja i pruža im se podrška za dalje angažovanje na odabranoj naučnoj oblasti i razvoju karijere. 
Kao diplomirani informatičar Fakulteta za informatiku i računarstvo, sa ponosom mogu istaći da znanja koje sam ovde stekao mogu primeniti u različitim preduzećima, organizacijama i kompanijama koje se bave informatikom i računarstvom, kako kod nas tako i u svetu, a budućim studentima koji žele da zakorače na put profesionalnog i ličnog uspeha pružam punu podršku u odluci da izaberu baš ovaj fakultet.

Tamara Gojgić je diplomirala na Fakultetu za informatiku i računarstvo Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ u Beogradu. Zaposlena je na poziciji Frontend developer u srpsko-američkom startapu HireApp.

Rekla je o nama: Studiranje na Fakultetu za informatiku i računarstvo je iskustvo koje pruža ne samo visok nivo obrazovanja, već i divan osećaj tokom celog trajanja studija. Ova visokoobrazovna ustanova je prilagođena modernom dobu u kome živimo, što se najviše ogleda u nastavi i gradivu koje se uči. Kao dobar primer ovoga navodim svoju temu za diplomski rad: „Veštačka inteligencija i njene primene u vazduhoplovnoj industriji“ za koju je istraživanje bilo vrlo izazovno, ali, pre svega, interesantno i zabavno. Zaposleni na fakultetu su veoma prijatni, posvećeni i dostupni studentima da pomognu i odgovore na svako pitanje, što stvara osećaj sigurnosti i podrške. Ono što mi se posebno svidelo jeste to što se pored obaveznog dela gradiva studentima pruža sloboda za napredovanje i usavršavanje u oblastima koje njih posebno interesuju i pripremaju za buduće karijere.