Vesti

Univerzitet Union Nikola Tesla > Vesti > Fakultet za graditeljski menadžment > Obaveštenje o početku nastave master akdemskih studija na Fakultetu za graditeljski menadžment

Obaveštenje o početku nastave master akdemskih studija na Fakultetu za graditeljski menadžment

Poštovani studneti,

Nastava na oba departmana (Arhitektura i urbanizam i Građevinarstvo) će početi u ponedeljak 16.10.2023. prema istaknutom rasporedu.