UPIS 2024 Univerzitet Union Nikola Tesla

Pridružite se zajednici istraživača i inovatora:

Upis 2024 je otvoren na Univerzitetu Union Nikola Tesla!

arrow down

Prednosti Univerziteta Union Nikola Tesla

Inovativni studijski programi

Ponuda multidisciplinarnih studijskih programa prilagođenih potrebama modernog tržišta rada.

Inovativni studijski programi - Ponuda multidisciplinarnih studijskih programa prilagođenih potrebama modernog tržišta rada.

Međunarodna saradnja

Aktivna saradnja sa univerzitetima i institucijama širom sveta omogućava studentima pristup globalnim znanjima i praksama.

Međunarodna saradnja​ - Aktivna saradnja sa univerzitetima i institucijama širom sveta omogućava studentima pristup globalnim znanjima i praksama.

Fokus na kvalitet​

Posvećenost visokim akademskim standardima i kontinuirano unapređenje kvaliteta obrazovanja.

Fokus na kvalitet
Zašto Univerzitet Union Nikola Tesla? Uzimajući u obzir važnost visokog obrazovanja kao temelja zasnovanog na znanju, ekonomskom i kulturnom razvoju društva, kao i unapređenju ljudskih prava i sloboda, Univerzitet ‘Union-Nikola Tesla’ posvećen je pružanju najviših akademskih standarda i pružanju obrazovanja koje zadovoljava društvene potrebe i ciljeve nacionalnog razvoja.

Zašto Univerzitet Union Nikola Tesla?

Uzimajući u obzir važnost visokog obrazovanja kao temelja zasnovanog na znanju, ekonomskom i kulturnom razvoju društva, kao i unapređenju ljudskih prava i sloboda, Univerzitet ‘Union-Nikola Tesla’ posvećen je pružanju najviših akademskih standarda i pružanju obrazovanja koje zadovoljava društvene potrebe i ciljeve nacionalnog razvoja.

Fakulteti Univerziteta Union Nikola Tesla
0
Fakulteta
Projekata Univerziteta Union Nikola Tesla
0 +
Projekata
Studijski programi Univerziteta Union Nikola Tesla
0
Studijska programa
Pridruzenih clanica Univerziteta Union Nikola Tesla
0
Pridruženih članica Univerziteta
Aktivnih studenata Univerziteta Union Nikola Tesla
0 +
Aktivnih studenata
Strateska partnerstva Univerziteta Union Nikola Tesla
0 +
Strateških partnerstava

Fakulteti

Fakultet za graditeljski menadžment

Fakultet za graditeljski menadžment

Fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine

Fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine

Fakultet za ekonomiju i finansije

Fakultet za ekonomiju i finansije

Fakultet za preduzetnički biznis i menadžment nekretnina

Fakultet za preduzetnički biznis i menadžment nekretnina

Fakultet za međunarodnu politiku i bezbednost

Fakultet za međunarodnu politiku i bezbednost

Fakultet za informatiku i računarstvo

Fakultet za informatiku i računarstvo

Kompanija Graditelj Inzenjering Osnivac univerziteta Union Nikola Tesla

Osnivač univerziteta

Kompanija “Graditelj-inženjering” je 2001.godine osnovala Fakultet za graditeljski menadžment. 2005.godine Fakultet za graditeljski menadžment zajedno sa Fakultetom za dizajn i Fakultetom za industrijski menadžment osnivaju Univerzitet UNION. 2010.godine Fakultet za graditeljski menadžment istupa iz Univerziteta UNION zajedno sa Fakultetom za menadžment nekretnina, Fakultetom za preduzetnički biznis i Fakultetom za ekologiju i zaštitu životne sredine i osnivaju Univerzitet “Union-Nikola Tesla” 2011.godine

Autodesk revit

Revit

Nastava iz Revit BIM softvera za projektovanje. U okviru predmeta na četvrtoj godini Fakulteta za graditeljski menadžment odseka za Arhitekturu i Građevinarstvo počev od letnjeg semestra 2023/24 organizovana je obuka iz Revit BIM softvera za projektovanje.

Prelazak sa drugih fakulteta

Student se može prebaciti na Univerzitet Union Nikola Tesla sa bilo kog srodnog fakulteta u toku junsko-julskog i septembarskog upisnog roka, bez obzira na trenutnu godinu studija.

prelazak sa drugih fakulteta na union nikola tesla

Najnovije vesti

Partnerstva i članstva

Akreditacije​

Комисија за акредитацију и проверу квалитета

Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta

Univerzitet Union Nikola Tesla je priznata visokoobrazovna institucija koja je dobila akreditaciju od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta. Ova institucija je svoj status akreditovane ustanove potvrdila odlukom KAPK-a iz 2020. godine.

Odbor za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija

Univerzitet Union Nikola Tesla u Beogradu, kao privatna institucija, akreditovan je za društvene, prirodno-matematičke, tehničko-tehnološke nauke i grane poput ekonomije, menadžmenta, nauka o bezbednosti, političkih i kompjuterskih nauka, zaštite životne sredine, građevinarstva i arhitekture za naučnoistraživački rad, po odluci Odbora za akreditaciju.