Vesti

Univerzitet Union Nikola Tesla > Vesti > Aktuelno > PREDAJA DRUGOG SEMESTRALNOG ZADATKA NA PREDMETU MAKETARSTVO

PREDAJA DRUGOG SEMESTRALNOG ZADATKA NA PREDMETU MAKETARSTVO

Predmetom rukovodi vanredni profesor dr Vladimir Stevanović. Učesnici u nastavi: asistent Dušan Milovanović i studenti-saradnici Vladan Božić, Milja Ratković, Anja Vukomanović, Melanija Valić i Mina Pantić.