Stevanović Miroslav, Đurđević, D., Anti-pravoslavni aspekt neoliberalnog fundamentalizma, Crkvene studije, 2018, 15, str. 423-443.

Autori Miroslav Stevanović, Đurđević, D.
Tip publikacije M24
Polje publikacije Društveno-humanističko
Godina 2018
DOI
Časopis Crkvene studije
Volumen 15
Broj
Strana od 423
Strana do 443
URL