Dragana Vasiljević Tomić, Rifat Alihodžić, Marijana Milanović, Biomimikrija i grad, Naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem, Planiranje, Interesi, zaštita prostora i životne sredine, str.28-47, ur. V.Zlatanović, ISBN 978-86-915671-6-3.

Autori Dragana Vasiljević Tomić, Rifat Alihodžić, Marijana Milanović
Tip publikacije M63
Polje publikacije Tehničko-tehnološko
Godina
DOI
Časopis Naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem, Planiranje, Interesi, zaštita prostora i životne sredine, ur. V.Zlatanović, ISBN 978-86-915671-6-3.
Volumen
Broj
Strana od 28
Strana do 47
URL