Mina Popović, Marijana Stojanović, Zlate Veličković, Ana Kovačević, Radmila Miljković, Nemanja Mirković, Aleksandar Marinković, Characterization of potential probiotic strain, L. reuteri B2, and its microencapsulation using alginate-based biopolymers, International Journal of Biological Macromolecules, 183 (2021) 423–434, https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2021.04.177

Autori Mina Popović, Marijana Stojanović, Zlate Veličković, Ana Kovačević, Radmila Miljković, Nemanja Mirković, Aleksandar Marinković
Tip publikacije M21a
Polje publikacije Prirodno-matematičko
Godina 2021
DOI https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2021.04.177
Časopis International Journal of Biological Macromolecules
Volumen 183
Broj
Strana od 423
Strana do 434
URL