Mojsilović Mila, Jelena Mitrović, Vladimir Milenković, Geometrical breakthrough in contemporary architectural design: meta-materiality and fragmentation, SAJ – Serbian Architectural Journal, 12 (1), 2020, 36-52. https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1821-3952/2020/1821-39522001036M.pdf

Autori Jelena Mitrović, Mojsilović Mila, Vladimir Milenković
Tip publikacije
Polje publikacije Tehničko-tehnološko
Godina 2020
DOI
Časopis SAJ – Serbian Architectural Journal
Volumen 12
Broj 1
Strana od 36
Strana do 52
URL https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1821-3952/2020/1821-39522001036M.pdf