Kosić Tatjana, Vasilski Dragana, Inovativne tehnologije staklenih fasada kompleksnih formi, T. Jurenić, D. Nedeljković, A. Čabarkapa (Ur.), Zbornik radova osmog nacionalnog naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem: Instalacije & Arhitektura 2021, (str. 148-156). Beograd: Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet. ISBN 978-86-7924-277-8.

Autori Dragana Vasilski, Tatjana Kosić
Tip publikacije M63
Polje publikacije Tehničko-tehnološko
Godina 2021
DOI
Časopis T. Jurenić, D. Nedeljković, A. Čabarkapa (Ur.), Zbornik radova osmog nacionalnog naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem: Instalacije & Arhitektura 2021. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet. ISBN 978-86-7924-277-8
Volumen
Broj
Strana od 148
Strana do 156
URL