Vasiljević Tomić Dragana, Ugrinović, A., Interpretacija kao ideološki narativ: Partenon vs novi Akropoljski muzej, Zbornik radova sa XIV međunarodnog naučnog skupa Srpski jezik, književnost, umetnost, 2021. Zbornik umetnost (Knjiga 3), (stp. 243-255); ISBN 978-86-80796-90-1, COBISS.SR-ID 49566217.

Autori Dragana Vasiljević Tomić, Ugrinović, A.
Tip publikacije M33
Polje publikacije Tehničko-tehnološko
Godina 2021
DOI
Časopis Zbornik radova sa XIV međunarodnog naučnog skupa Srpski jezik, književnost, umetnost, 2021. Zbornik umetnost (Knjiga 3); ISBN 978-86-80796-90-1, COBISS.SR-ID 49566217.
Volumen
Broj 3
Strana od 243
Strana do 255
URL