Filipović, I., Vasiljević Tomić Dragana, Ispitivanje uticaja tipologije ambasada na urbanu bezbednost javnih gradskih prostora Tokija, II naučna konferencija nacionalnog karaktera sa međunarodnim učešćem „Urbana bezbednost i urbani razvoj“, Fakultet bezbednosti i Arhitektonski fakulteta Univerziteta u Beogradu, 1. jul 2021.g. Beograd. Stanarević, S., & Đukić, A. (Ur.). Urbana bezbednost i urbani razvoj: Zbornik radova. Beograd: Fakultet bezbednosti. ISBN: 978-86-80144-55-9.

Autori Dragana Vasiljević Tomić, Filipović, I.
Tip publikacije M63
Polje publikacije Tehničko-tehnološko
Godina 2021
DOI
Časopis II naučna konferencija nacionalnog karaktera sa međunarodnim učešćem „Urbana bezbednost i urbani razvoj“, Fakultet bezbednosti i Arhitektonski fakulteta Univerziteta u Beogradu, 1. jul 2021.g. Beograd. Stanarević, S., & Đukić, A. (Ur.). Urbana bezbednost i urbani razvoj: Zbornik radova. Beograd: Fakultet bezbednosti. ISBN: 978-86-80144-55-9.
Volumen
Broj
Strana od
Strana do
URL