Ana Anufrijev, Kakve lekcije na socio-ekonomske izazove nam je dala pandemija izazvana Kovid-19 virusom, Međunarodni naučni skup „Uticaj pandemije Kovid -19 na ekonomiju i životnu sredinu u eri četvrte industrijske revolucije“ april 2021. Beograd

Autori Ana Anufrijev
Tip publikacije M33
Polje publikacije Društveno-humanističko
Godina 2021
DOI
Časopis Međunarodni naučni skup „Uticaj pandemije Kovid -19 na ekonomiju i životnu sredinu u eri četvrte industrijske revolucije“ april 2021. Beograd
Volumen
Broj
Strana od
Strana do
URL