J. Hrenović, S. Dekić, J. Dikić, S. Kazazić, G. Durn and Nevenka Rajić, Metal-loaded zeolite remediation of soils contaminated with pandrug-resistant Acinetobacter baumannii, Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, 2020, 71 (2), pp. 146‒151. https://doi.org/10.2478/aiht-2020-71-3327

Autori Nevenka Rajić, J. Hrenović, S. Dekić, J. Dikić, S. Kazazić, G. Durn
Tip publikacije M22
Polje publikacije Prirodno-matematičko
Godina 2020
DOI https://doi.org/10.2478/aiht-2020-71-3327
Časopis Arhiv za higijenu rada i toksikologiju
Volumen 71
Broj 2
Strana od 146
Strana do 151
URL