Vladanka Presburger Ulniković, Sanja Mrazovac Kurilić, Metode tretmana otpadnih voda sa brodova, Voda i sanitarna tehnika, 2019, vol. 3-4, pp. 5-12.

Autori Vladanka Presburger Ulniković, Sanja Mrazovac Kurilić
Tip publikacije M52
Polje publikacije Prirodno-matematičko
Godina 2019
DOI
Časopis Voda i sanitarna tehnika
Volumen 4-Mar
Broj
Strana od 5
Strana do 12
URL https://utvsi.com/wp-content/uploads/2021/06/vladanka-presburger-3-4-2019-min.pdf