Stevanović Miroslav, Đurđević, D., Nekažnjivost uništavanja pravoslavnih Srba u Hrvatskoj sa aspekta nacionalne bezbednosti, Crkvene studije, 2023, 20, str. 525–544.

Autori Miroslav Stevanović, Đurđević, D.
Tip publikacije M23
Polje publikacije Društveno-humanističko
Godina 2020
DOI
Časopis Crkvene studije
Volumen 20
Broj
Strana od 525
Strana do 544
URL