Stevanović Miroslav, Đurđević, D. , Neoliberal Transformation as a Factor in Undermining Cultural Heritage in Serbia, U Kultura i društveni razvoj: Tematski zbornik sa IV naučne konferencije „Istraživanje, predstavljanje, zaštita i očuvanje kulturnog naseđa Srbije i srpskog naroda“, Miletič, M.; Radonić, M. (ur.), Beograd: Fakultet za kulturu i medije Univerziteta Megatrend, 2019, pp. 25-38. ISBN – 978-86-7747-629-8

Autori Miroslav Stevanović, Đurđević, D.
Tip publikacije M63
Polje publikacije Društveno-humanističko
Godina 2019
DOI
Časopis U Kultura i društveni razvoj: Tematski zbornik sa IV naučne konferencije „Istraživanje, predstavljanje, zaštita i očuvanje kulturnog naseđa Srbije i srpskog naroda“, Miletič, M.; Radonić, M. (ur.), Beograd: Fakultet za kulturu i medije Univerziteta Megatrend, ISBN – 978-86-7747-629-8
Volumen
Broj
Strana od 25
Strana do 38
URL