Aleksandra Milošević, Procena održivosti svaremenih trasportnih sistema – Uporedna analiza prednosti i nedostataka privatnog i javng transporta na primerima Kuritibe, Pekinga i Beograda, Izgradnja, 2018, iss. 7-8.

Autori Aleksandra Milošević
Tip publikacije M51
Polje publikacije Tehničko-tehnološko
Godina 2018
DOI
Časopis Izgradnja
Volumen
Broj 45481
Strana od
Strana do
URL