Milena Milošević, Dragana Milošević, Mina Popović, Aleksandra Božić, Mohamed H. Assaleh, Aleksandar Marinković, Ilija Cvijetić, Nevena Prlainović, Synthesis, characterization and antioxidant activity of new imino derivatives of pyridine, 13th International Symposium Novel Technologies and Economic Development, 18-19 October, 2019., Leskovac, Serbia, pp. 97, ISBN: 978-86-89429-35-0

Autori Mina Popović, Milena Milošević, Dragana Milošević, Aleksandra Božić, Mohamed H. Assaleh, Aleksandar Marinković, Ilija Cvijetić, Nevena Prlainović
Tip publikacije M34
Polje publikacije Prirodno-matematičko
Godina 2019
DOI
Časopis 13th International Symposium Novel Technologies and Economic Development, 18-19 October, 2019., Leskovac, Serbia, ISBN: 978-86-89429-35-0
Volumen
Broj
Strana od 97
Strana do
URL