Vesti

Univerzitet Union Nikola Tesla > Vesti > Fakultet za međunarodnu politiku i bezbednost > Studenti Fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost su u okviru stručne prakse, posetili Vojnoobaveštajnu agenciju

Studenti Fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost su u okviru stručne prakse, posetili Vojnoobaveštajnu agenciju

Studenti Fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost Univerziteta Union – Nikola Tesla u Beogradu sa dekanom gospođom Violetom Talović su u okviru stručne prakse, posetili Vojnoobaveštajnu agenciju dana 27.03.2024. godine.

Obišli su stalnu izložbenu postavku o istoriji Vojnoobaveštajne službe u Srbiji i upoznali se sa dugom i bogatom tradicijom obaveštajne delatnosti, koja datira od 1884. godine.

Zamenik direktora Vojnoobaveštajne agencije pukovnik Pajić Dejan je studente upoznao sa mestom i ulogom Vojnoobaveštajne agencije u bezbednosno-obaveštajnom sistemu Republike Srbije i njenim nadležnostima, organizacijom, misijama i zadacima.

Dekan gospođa Violeta Talović se  zahvalila pripadnicima Vojnoobaveštajne agencije na prijemu, prezentovanim sadržajima i do sada ostvarenoj saradnji. Istakla je da nastavne posete Vojnoobaveštajnoj agenciji predstavljaju značajnu aktivnost sa aspekta povezivanja teorije i prakse i proširivanja znanja studenata i izrazila je nadu da će se dugogodišnja uspešna saradnja produbljivati i u budućnosti.